Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΞΑΡΤΏΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Κορωνοϊός: Πώς θα είναι η ζωή αν δεν βρούμε ποτέ το εμβόλιο - Έχει ...


Τροφή για σκέψη...
Αντιγράφηκε ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Αυτό έρχεται από τον άντρα μου που είναι μικροβιολόγος. Έχει εργαστεί σε πολλά ιδρύματα βοηθώντας στη δημιουργία εμβολίων και καλύτερη επιστήμη. Αλλά κατά τη διάρκεια της εποχής του σε πολλά παγκοσμίως ινστιτούτα, είδε πολύ θανατηφόρες ανήθικες πρακτικές - δεν εργάζεται πλέον σε αυτόν τον τομέα λόγω του πόσο διεφθαρμένο είχε γίνει.
ΑΚΟΥΣΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΞΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ
Προχωράμε στο βήμα 5. Τα Εντολισμένα εμβόλια MRNA έρχονται. Η εκστρατεία φόβου του Covid απέτυχε. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται πλέον τον Covid, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα πια και ειλικρινά ο Covid δεν ήταν ποτέ.
Το πρόβλημα είναι τώρα που ο Covid απέτυχε και βλέπετε αυτό το σκάκι του ολοκληρωτικού ελέγχου να ξεδιπλώνεται, επιτρέψτε μου να σας πω τι πραγματικά έρχεται. Εάν πρόκειται για υποχρεωτική εκστρατεία εμβολίου και κυλήσει γρήγορα, καλύτερα να είστε ενήμεροι, μορφωμένοι και τρομοκρατημένοι.
Ο παγκόσμιος μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες θα βρει μαγικά τη θεραπεία για τον Covid και θα την κάνει μια μαζική εκστρατεία εμβολιασμού. Αυτό το εμβόλιο είναι εμβόλιο MRNA. Αυτό το roll out θα βγει πολύ γρήγορα για δύο λόγους.
1) Για να μην έχεις άλλη επιλογή από το να συμμορφωθείς, είσαι κολλημένος στο σπίτι σου και θα παρακαλάς να βγει έξω.
2) Έτσι οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αποκαλύπτονται μέχρι να διανεμηθεί ευρέως το εμβόλιο.
Γιατί αυτό είναι σχετικό. Λοιπόν, ο ιός MRNA μεταφέρει την οδηγία να αντιγράψει και να χτίσει την ιογενή πρωτεΐνη του αμέσως. Δεν απαιτεί τίποτα άλλο εκτός από το μηχανισμό κυττάρων ξενιστή για να λειτουργήσει. Με άλλα λόγια, μειώνει σημαντικά τη διαδικασία παραγωγής.
Γιατί είναι πρόβλημα αυτό; Λοιπόν, το MRNA έχει άμεση κωδικοποίηση. Θα κάνει αυτό που είναι προγραμματισμένο να κάνει.
Σε αυτή την περίπτωση το RNA προκαλεί άμεση μετάλλαξη DNA που οδηγεί σε καρκίνο, μπορούν να αλλάξουν το συναίσθημα σου, να σου δώσουν αυτοάνοσα νοσήματα, αυτισμό, οτιδήποτε είναι προγραμματισμένο να κάνει. Πιθανώς ακόμα χειρότερα.
Δεν υπάρχει εμβόλιο κορονοϊού και δεν θα υπάρξει ποτέ. Νομίζεις ότι κάνεις εμβόλιο για την ανοσία, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας δούρειος ίππος για κάτι διαφορετικό. Προσπάθησα να το κάνω όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον αναγνώστη.
Αυτό είναι αληθινό. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν αληθινό. Επειδή μπορούμε να χειραγωγήσουμε τη βιολογία με τρόπους δεν σημαίνει ότι πρέπει.
Άφησα την ερευνητική βιολογία για λόγους δεοντολογίας. Η βιοηθική είναι μεγάλο πρόβλημα. Τα δεδομένα είναι πλαστά για χάρη των ταχέων κερδών. Το έχω δει προσωπικά.

Toula Andri Kavvadas
Food for thought...
Copied ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
This is coming from my husband who is a microbiologist. He has worked at many institutions helping to create vaccines, and better science. But during his time at many many world renoun institutes he saw very deadly unethical practices- he no longer works in that field because of how corrupt it had become.
HEED HIS WORDS
OUR LIVES DEPEND ON IT
We are moving to step 5. Mandated MRNA vaccines are coming. The fear campaign of Covid has failed. People are not scared any longer of Covid, but that's not the problem anymore and truthfully Covid never was.
The problem is now that Covid failed and you are seeing this chess game of totalitarian control unfold, let me tell you what is really coming. If this is a mandatory vaccine campaign and it gets rolled out rapidly, you better be aware, educated and terrified.
Globalist in the next 2-3 months will magically find the cure for Covid and roll it out in a mass vaccination campaign. This vaccine is MRNA vaccine. This roll out will come out very fast for two reasons.
1) so that you have no choice but to comply, your stuck in your house and you'll beg for it to get out.
2) so the side effects are not revealed until the vaccine has been widely distributed.
Why is this relevant. Well, MRNA virus carry the instruction to replicate and build its viral protein right away. It doesn't require anything other than the host cell machinery to operate. In other words, it cuts down the manufacturing process significantly.
Why is that a problem? Well, MRNA has direct coding. It will do what they are programmed it to do.
In this case the RNA cause direct DNA mutation which leads to cancer, they can change your emotion, give you autoimmune diseases, autism, anything that it is programmed to do. Possibly even worse.
There is no coronavirus vaccine and there never will be one. You think that you are getting a vaccine for immunity, when in reality it's a trojan horse for something different. I tried to make this as reader friendly as possible.
This is real. I never thought in my life this would ever be real. Just because we can manipulate biology in ways doesnt mean we should.
I left research biology for ethical reasons. Bioethics is a major problem. Data is falsified for the sake of rapid profits. I have personally witnessed it.

Toula Andri Kavvadas
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου