Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Το ρόδι, σύμβολο της Ήρας, της αφθονίας του σπιτιού, και χθόνιο σύμβολο από τον 9ο αιώνα π.Χ. τουλάχιστον στην αρχαία ΕλλάδαΠήλινα ομοιώματά του έχουν βρεθεί σε Κεραμεικό, Επίδαυρο, Ελευσίνα, Μαρκόπουλο,
Άργος, Τίρυνθα, Κόρινθο,
Ιθάκη, Δήλο, Σάμο, κ.α.
Του Γιώργου Λεκάκη

Το ρόδι, σύμβολο της Ήρας, της αφθονίας του σπιτιού, και χθόνιο σύμβολο από τον 9ο αιώνα π.Χ. τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα...

Πήλινα ομοιώματα ροδιών / ροιών εμφανίζονται σε τάφους του Κεραμεικού τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα π.Χ.

Ομοιώματα ροδιών θα δούμε:

- στο Μουσείο Ναυπλίου (αρ. 5366), μάλιστα με την γραπτή ενδειξη «Πιάδα» (= νυν Νέα Επίδαυρος Αργολίδος) - (ΑΑ 49.1934, 155), που προέρχεται από την κώμη Άγιος Λεωνίδας, και δη την θέση Βασά!

Το αρχαίο ρόδι της Νέας Επιδαύρου.
- στην… Βοστώνη (A. Fairbanks, Catalogue of the Greek and Etruscan Vases I, 1928, άρ. 280, πίν. 22).

- στο CVA (Deutschland 9, 411) Μόναχο 3, πίν. 129, 7 (και MJb 10, 1916, 152, 1 AA 1917, 29 άρ. 1). Και CVA Pays - Bas I, πίν. 24, 9 (ίσως πρωτοκορινθιακό).

- στο AM 43, 1918, 139, πίν. 2, 2,

- στο C. Watzinger, Griechische Vasen in Tubingen, Reutlingen 1924, 10 B3 (άρ. 1251).

- Στο P. Baur, Catalogue of the Stoddard Collection, New Haven 1922, 51, άρ. 60, είκ. 11.

- Στην Ελευσίνα (ΑΕ 1898, 83 πίν. 2, 5, από παιδικό τάφο) και 105 (μικρά ροιά μετά χαρακτών κοσμημάτων).

- στο Μαρκόπουλο, σε υστερογεωμετρικό τάφο (Γ. Μυλωνάς, πρωτοαττικός αμφορεύς τής Ελευσίνος, Αθήναι 1956, 37-38, εικ. 18.

- στο  Κ. Schefold, Meisterwerke Griechischer Kunst, Basel 1960,8, 124, αρ. I 41 (του 800 π.Χ.).

- στο Άργος (BCH 77, 1953, 103, εικ. 5), και πίν. 26 (τρία τεμάχια δυο ροιών), και 104 (εικ. 7 στεφάνι ροιάς). Και τρεις ακέραιες υστερογεωμετρικές ροιαί με καψωτό σώμα (αδημοσίευτες, εκτεθειμένες στο Μουσείο Άργους, από την Λάρισα Άργους).

- Στην Τίρυνθα (αδημοσίευτο, αρ. ευρ. Μουσείου Ναυπλίου 4277).

- Στην Κόρινθο (AJA 34, 1930, 410, εικ. 4 και Art and Archaeology 31, 1931, 226).

- Στην Ιθάκη (BSA 43, 1948,90-91, αρ. 555, πίν. 41 (πρώιμο πρωτοκορινθιακό, του 8ου π.Χ. αι.).

- Στην Δήλο (Delos X 16 αρ. 9, 10, 25, αρ. 40, πίν. 7 (πρωτοαρχαϊκό).

- Στην Σάμο (AM 58, 1933, 140-141 παρένθ. πίν. 42,14. 15 (αναφέρεται ότι ευρέθησαν πολλοί καρποί και άνθη ροιάς μη εικονιζόμενοι) και AM 74, 1959, 14 παρένθ. πίν. 22, 1.2.3.5 (μοναδική γεωμετρική διφυής ροιά - αρχαϊκή ροιά) και Delos X 59, αρ. 126 πίν. 37 C (ίσως εκ Κρήτης) και XV 107, αρ. 16, πίν. 52 Α.

- Στο Bull. Metr. Mus. 8, 1913, 154-156, είκ. 5 (νησιωτικό πιθανώς).

- και αλλαχού, φυσικά...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το ΡΟΔΙ, ΕΔΩ.

ΔΕΙΤΕ το πλήρες άρθρο του Σεραφείμ Ι. Χαριτωνίδη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου