Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Εμπόδια, φραγμοί και εχθρότητες στον σημερινό χριστιανισμό...Ο σύγχρονος Χριστιανισμός είναι εμμονή με την ιδέα ότι τα όρια είναι εγγενώς εχθρικά και ότι η κατάργηση των φραγμών είναι μια «επιτακτική ανάγκη του Ευαγγελίου» για να επιτευχθεί πραγματική φυλετική συμφιλίωση. Το πέρασμα που αναφέρεται πιο συχνά σε αυτό το σκοπό είναι η Εφεσίους 2: 11-22 (KJV / ESV). Πολλές περιπτώσεις της εφαρμογής αυτής της περικοπής αφθονούν στο σύγχρονο κήρυγμα, αλλά αυτό το podcast και το άρθρο του John Piper είναι ένα καλό αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Η ορολογία σε αυτό το απόσπασμα έχει συνεργαστεί για να υποστηρίξει μια παγκόσμια ατζέντα. Πολλοί εγχώριοι στις δηλώσεις του Παύλου ότι ο Χριστός «κατέστρεψε στη σάρκα το διαχωριστικό τείχος της εχθρότητας» (14), έχοντας κάνει "έναν νέο άνθρωπο στη θέση των δύο" (βλ.Με την πρώτη ματιά αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την ιδέα ότι οι φυλετικές διακρίσεις έχουν καταργηθεί στον Χριστό. Είναι αμέσως προφανές γιατί τόσοι πολλοί αλλιώτες και παγκοσμιοποιητές απευθύνονται σε αυτό το απόσπασμα για να δημιουργήσουν μια βιβλική βάση για τη ριζοσπαστική ατζέντα τους. Πολλοί σύγχρονοι παγκοσμιοποιητές χρησιμοποιούν αυτό το απόσπασμα για να δικαιολογήσουν τη μαζική μετανάστευση, τη συνολική φυλετική ολοκλήρωση και την καθολική πολιτική συμμετοχή μέσω της ψηφοφορίας και της κατοχής δημόσιου αξιώματος ως φυσικής προετοιμασίας του Ευαγγελίου.Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους πρέπει να απορριφθεί μια  παγκοσμιοποιημένη ερμηνεία αυτού του αποσπάσματος. Αυτή η ερμηνεία, όταν ληφθεί υπόψη στο λογικό της συμπέρασμα, θα παρανομούσε όλα τα όρια οποιουδήποτε είδους. Εμπιστευτική στην παγκοσμιοποιημένη ερμηνεία είναι η ιδέα ότι η εχθρότητα που αναφέρεται στους Εφεσίους 2 είναι συνώνυμη με τα όρια ή τα σύνορα εν γένει. Συνεπώς, αυτοί οι πάστορες διδάσκουν ότι τα εθνικά σύνορα και οι διακρίσεις πρέπει να είναι στην καλύτερη περίπτωση άσχετες και, στη χειρότερη περίπτωση, είναι θετικά εμπόδια στην πραγματική υποτροφία. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιοριστεί αυτό σε εθνικές ή εθνοτικές διακρίσεις. Το άμεσο πλαίσιο αυτού του χωρίου είναι η διαίρεση μεταξύ των κληρονομικών Ισραηλιτών και των εθνικών μεταμορφωμένων στο Ναό, και όχι των εθνικών συνόρων γενικότερα.
 Πολλοί σύγχρονοι ευαγγελιστές, όπως ο Russell Moore, ο David Platt και ο Matt Chandler, υποστηρίζουν ότι οι διαφορές στον πλούτο ή την επιτυχία μεταξύ των αγώνων αποτελούν ένδειξη καταπίεσης ή αδικίας, αλλά γιατί να μην επεκταθεί η λογική τους σε άτομα και οικογένειες; Δεν θα μπορούσε η μεμονωμένη οικογενειακή ιδιοκτησία να θεωρηθεί ως «διαχωριστικό τοίχωμα εχθρότητας» που πρόκειται να αναλυθεί από το Ευαγγέλιο; Αυτή ακριβώς είναι η υπόθεση των ουτοπικών κοινωνιών που επιδιώκουν να εξαλείψουν αυτά τα «διαχωριστικά τείχη εχθρότητας» μεταξύ των οικογενειών μέσω της πρακτικής του κοινοτοπισμού. Ένα ακραίο παράδειγμα ήταν η ουτοπική κοινότητα Oneida του δέκατου ένατου αιώνα, η οποία έφθασε στο σημείο να καταργήσει τον παραδοσιακό γάμο υπέρ του «κοινοτικού γάμου».Τα πολύ πραγματικά προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις ουτοπικές κοινωνίες φανερώνουν ότι ο Θεός μας έχει συστέλλει να χρειαστεί ένα βαθμό διαχωρισμού από άλλες οικογένειες, φυλές και έθνη. Αυτό δεν είναι ένα σύμπτωμα αμαρτωλής εχθρότητας, αλλά μια απλή εκδήλωση του σχεδιασμού του Θεού. Η ατζέντα για την κατάργηση των εθνικών συνόρων με οποιαδήποτε ουσιαστική έννοια δεν είναι τίποτε άλλο παρά πρόσχημα για τον σοσιαλισμό και την κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Οι παγκοσμιοποιητές δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν μετά την κατάργηση οποιωνδήποτε σημαντικών φυλετικών ή εθνοτικών διαφορών. Οι μεμονωμένες οικογένειες που διεκδικούν αξίωση ιδιωτικής ιδιοκτησίας θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο εξαφάνισης, διότι η ιδιωτική ιδιοκτησία θα γίνει ο επόμενος «διαχωριστικός τοίχος της εχθρότητας» που θα αποκοπεί από το «Ευαγγέλιο».
 Για να αντιμετωπιστεί η υπερβολικά απλουστευμένη παγκόσμια κατανόηση των Εφεσίων 2, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Παύλος καταδικάζει όχι όλες τις διαιρέσεις ή τις διακρίσεις, αλλά εκείνες που γεννήθηκαν από άδικη εχθρότητα. Στον Εφεσίους 2, ο Παύλος διδάσκει ότι έχουμε σωθεί και συμφιλιωθεί με τον Θεό με τη χάρη Του και κατά συνέπεια ομάδες Χριστιανών όπως οι Εβραίοι και οι Εθνικοί που είχαν προηγουμένως σε εχθρότητα είχαν συμφιλιωθεί τώρα με γνήσια χριστιανική υποτροφία. Ο Παύλος δεν λέει τίποτα για την πολιτική, τα δικαιώματα ψήφου, την υπηκοότητα σε κάποια συγκεκριμένη χώρα ή τις ρυθμίσεις διαβίωσης. Δεν υπάρχει τίποτα στην Εφεσίους 2 ή οπουδήποτε αλλού στη Βίβλο που απαιτεί το «κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων» του εικοστού αιώνα ως συνέπεια του Ευαγγελίου. Μια τέτοια άποψη είναι εντελώς άθλια από την ιστορία, επειδή οι Χριστιανοί πάντα κατανόησαν ότι η αληθινή χριστιανική ενότητα δεν διαγράφει ή μειώνει την ύπαρξη ξεχωριστών εθνών, φύλων ή κοινωνικών τάξεων.Ο Θεός έχει αποκαλύψει την ιερότητα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και τη σημασία της πολυκεντρικής κληρονομιάς (την όγδοη εντολή, αριθ. 27, 36). Ο Θεός επίσης διατάζει ότι δεν πρέπει να παραβιάζονται τα νόμιμα περιουσιακά περιουσιακά στοιχεία, οικογενειακά, φυλετικά ή εθνικά (Δευτ. 27:17 · Προς 22:28). Ο Θεός χώρισε τα έθνη, δίνοντας στον καθένα μια ξεχωριστή εθνική κληρονομιά (Δευτ. 32: 8-9 · Πράξεις 17: 26-27). Ατομική ιδιοκτησία, όπως κάθε άνθρωπος που κατοικεί κάτω από τη δική του αμπέλου και συκιά, γιορτάζεται ως σημάδι της ευλογίας του Θεού τόσο τώρα όσο και στον κόσμο που έρχεται (1 Καρ. 4:25 · Μιχαήλ 4: 4 · Ζεκ. 10). Ο Ιησούς απεικονίζει επίσης αυτή την αρχή διδάσκοντας στους μαθητές του ότι υπάρχουν πολλά αρχοντικά στο σπίτι του πατέρα του. Ο Matthew Henry σχολιάζει,  Υπάρχουν αρχοντικά εκεί. δηλαδή, Πρώτον, διακεκριμένες κατοικίες, ένα διαμέρισμα για το καθένα. Ίσως υπάρχει μια μνεία στους θαλάμους των ιερέων που αφορούσαν το ναό. Στον ουρανό υπάρχουν καταλύματα για συγκεκριμένους αγίους. αν και όλοι θα καταπιούνται στον Θεό, όμως η ατομικότητα μας δεν θα χαθεί εκεί. κάθε Ισραηλίτης είχε την παρτίδα του στη Χαναάν και κάθε πρεσβύτερος κάθισμα, Αποκάλυψη 4: 4 ... Υπάρχουν πολλά αρχοντικά, επειδή υπάρχουν πολλοί γιοι που πρέπει να φέρονται στη δόξα και ο Χριστός ξέρει ακριβώς τον αριθμό τους, την έλευση περισσότερης εταιρείας από ό, τι αναμένει. Είχε πει στον Πέτρο ότι πρέπει να τον ακολουθήσει (Ιω. 13:36), αλλά να μην αποθαρρυνθούν οι υπόλοιποι, στον ουρανό υπάρχουν αρχοντικά για όλους. Rehoboth, Gen. 26: 22.1
 Η παγκοσμιοποιημένη ερμηνεία των Εφεσίων 2 επιφέρει τις φαινομενικά αντίθετες συνέπειες της ατομοποίησης και της κολεκτιβοποίησης. Η άρση των εθνικών και εθνοτικών ορίων εξαλείφει μια ουσιαστική αίσθηση πολιτισμικής ταυτότητας για τους ανθρώπους που στη συνέχεια χάνουν τα κίνητρα να παντρευτούν, να έχουν παιδιά και να μεγαλώσουν μια οικογένεια χωρίς να έχουν αίσθηση πολυκομματικής συνέχειας. Αυτό υποβαθμίζει την κληρονομιά ως μέσο για τη δημιουργία ασφάλειας πολλών γενεών και υπονομεύει την οικογένεια ως θεμελιώδη δομή της κοινωνίας. Τα άτομα αποκόπτονται και απομακρύνονται, καθώς γίνονται μόνο ένα ακόμη μέλος μιας αδιαίρετης μάζας δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η εξάλειψη της οικογένειας, καθώς και η εθνοτική και εθνική ταυτότητα, ήταν πάντα μια θεμελιώδης μαρξιστική αρχή. Η μόνη λύση είναι ο πραγματικός σεβασμός των ορίων των γειτονικών χωρών μεταξύ διαφορετικών οικογενειών, φυλών και εθνών που απαιτούν αληθινή χριστιανική φιλανθρωπία.
Μετάφραση Google

Το διαβάσαμε στο:
http://faithandheritage.com/2018/06/boundaries-and-hostility-in-modern-christianity/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου