Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΓΕΝΟΣ...!!! ΙΔΕ :

Φωτογραφία του Δημήτριος Ολύμπιος.

Η ΟΡΦΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΓΕΝΟΣ...!!! ΙΔΕ :
Χάος ἦν καὶ Νὺξ Ἔρεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρταρος εὐρύς,
Γῆ δ' οὐδ' Ἀὴρ οὐδ' Οὐρανὸς ἦν· Ἐρέβους δ' ἐν ἀπείροσι κόλποις
τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος ὠιόν,
ἐξ οὖ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν Ἔρως ὁ ποθεινός
στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώκεσι δίναις.
οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίωι κατὰ Τάρταρον εὐρύν
ΕΝΕΟΤΕΥΣΕΝ ΓΕΝΟΣ ΗΜΕΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΗΓΑΓΕΝ
ΕΙΣ ΦΩΣ...!!!
Πρότερον δ' οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως ξυνέμειξεν ἅπαντα·ξυμμειγνυμένων δ' ἑτέρων ἑτέροις γένετ' Οὐρανὸς
Ὠκεανός τε καὶ Γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἄφθιτον.

Ο ΕΛΛΗΝ...!!!
ΦΕΥΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΦΩΕΩΣ, ΕΞ ΩΓΥΓΟΥ ΔΕ ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ,ΕΠΙΖΗΣΑΣ ΜΕΣΩ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΙΝ ΙΧΩΡΟΣ, ΕΞ ΑΣΤΡΑΡΧΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ,
ΕΚ ΘΕΩΝ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΔΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ,
ΑΜΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ...
ΑΛΗΘΟΥΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΔΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΕΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΙΝ
ΩΣ ΕΙΡΗΚΕ Ο ΘΕΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΑΥΤΟΥ,
ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΕΛΑΥΝΟΜΕΝΟΥ, ΤΟΥΣ ΤΙΤΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΑΠΟΚΡΟΥΩΝ,ΝΙΚΩΝ ΔΕ ΩΣ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΦΗ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΦΩΣ ΝΟΗΤΙΚΟΝ, ΦΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩ ΒΑΚΧΟΥ ΟΡΜΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΥΝΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΝΑΩΣ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, ΑΜΗΝ.
ΔΕΟΜΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΕΤΟΣ , ΚF ΧΙΛΙΑΔΑΣ
(26000) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΩΓΥΓΟΥ...!!!
ΕΡΡΩΣΘΕ...!!!
ΕΦΕΞΗΣ ΧΡΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΓΥΓΟΥ, ΗΤΟΙ 26000 ΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ...!!!
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΙΚΗ...!!!
Τοῦτο συνέβη ἐπειδὴ ὁ Κηφισὸς ποταμὸς πλημμύρισε καὶ ἔπνιξε τὴν Ἀττικὴ καὶ τὴν Βοιωτία [Παυσ. Βοιωτικὰ Ἐ' 1 καὶ Η', Σχόλ. Ἀπόλλων. Γ’1177 κ.α.] Λέγουν δὲ ὅτι τότε ἐφάνηκε σημεῖο παράξενο στὸ δίσκο τῆς Ἀφροδίτης, ἐπειδὴ μετεβλήθη καὶ ἡ διάμετρος καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα καὶ ἡ τροχιὰ της. Ὁ Freret νομίζει ὅτι τὸ παράδοξο οὐράνιο σῶμα ἦταν κάποιος κομήτης καὶ ὄχι ἡ Ἀφροδίτη, καὶ μάλιστα στὴν διατριβὴ του τεκμηριώνει ὅτι ἦταν ἐκεῖνος ὁ κομήτης ποὺ φάνηκε καὶ τὸ 1680 {Κάστωρ παρ' Ἀυγουστίν. Πολ. 'θ . θ' Ιη'. Ἢ Υπομνήματ. Ἀκαδ.τόμ. Ι σελ. 357} καὶ ὑποθέτουν ὅτι αὐτὸς ὁ κομήτης ἐπέρασε πολὺ κοντὰ στὴ Γῆ, ἢ ὅτι μέρη τούτου ἐκτύπησαν τὴν Γῆν καὶ ἐδημιούργησαν πελώριον παλιρροϊκὸν κῦμα, τὸ ὁποῖον προεκάλεσε ἀσύλληπτον καταστροφήν. Πιθανολογοῦν δὲ ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς φυσικῆς καταστροφῆς ἐξηφανίσθη ὁ Προκατακλυσμιαῖος Ἀιγιακός Πολιτισμός. Ὁ Κατακλυσμὸς τοῦ Ωγύγου χρονολογεῖται τὴν Ὀγδόη Ἐποχή, δηλαδὴ πρὶν 25.000 περίπου χρόνια (25.000 χρόνια Πρὸ Ἐποχῆς).
https://autochthonesellhnes.blogspot.com/…/blog-post_21.html 

Δημήτριος Ολύμπιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου