Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

ΑΙΜΟΜΙΞΙΕΣ…..ΑΓΙΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ!!!! O ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΛΩΤ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ

Φωτογραφία του Γεώργιος Κοσμόπουλος.
Ο Χριστιανισμός διδάσκει ότι η Παλαιά Διαθήκη (Βίβλος) είναι θεόπνευστο και ιερό βιβλίο γιατί έχει γραφτεί από αγίους πατέρες και μάλιστα με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική, γιατί στη Βίβλο υπάρχουν αφηγήσεις για δολοφονίες παιδιών, αιμομιξίες, μοιχείες, βιασμοί και μαύρη μαγεία, όπως επίσης και την περιγραφή της έκδοσης σε πορνεία της Σάρας και της Ρεβέκκας από τους άντρες τους, …… τους άγιους προπάτορες Αβραάμ και Ισαάκ.
Τα κείμενα της Βίβλου περιγράφουν μισογυνισμό, ανθελληνισμό, σφαγές αλλοθρήσκων, και γενοκτονίες λαών, από τους Εβραίους τον ’’Περιούσιο Λαό’’ του Θεού. Γνωστή πορνογραφική αφήγηση της Βίβλου είναι …..και ο βιασμός του Πατριάρχη Λωτ από τις κόρες του. Σύμφωνα με την περιγραφή ο άγιος προπάτορας Λωτ δεν κατάλαβε ότι ’’γκάστρωσε’’ τις κόρες του γιατί ήταν… δήθεν μεθυσμένος και μισοκοιμόταν. Ο Λωτ ήταν ανιψιός του Αβραάμ, και είχε κατά συρροή αιμομιξίες με τις κόρες του. Οι Εβραιοχριστιανοί τον τιμούν ως άγιο και η ορθόδοξη εκκλησία τον εορτάζει στις 9 Οκτωβρίου
Ενδυμίων Γεώργιος Κσμόπουλος
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
Γένεσης κεφ. ΙΘ' εδάφια 31-34
″ Είπε η μεγαλύτερη στην μικρότερη: Ο πατέρας μας είναι μεγάλος και κανένας δεν υπάρχει πάνω στην γη για να μπει μέσα μας όπως αρμόζει σε κάθε γυναίκα. Έλα να ποτίσομε τον πατέρα μας κρασί και να πλαγιάσουμε μαζί του και να γεννήσουμε απογόνους από το σπέρμα του πατέρα μας. Πότισαν λοιπόν τον πατέρα τους κρασί εκείνη την νύχτα και αφού μπήκε η μεγαλύτερη πλάγιασε με τον πατέρα της εκείνη τη νύχτα και δεν κατάλαβε (ο Λωτ) ότι πλάγιασε δίπλα του και σηκώθηκε. Και συνέβη την άλλη ημέρα και είπε η μεγαλύτερη στην νεώτερη: να εγώ που πλάγιασα χθες με τον πατέρα μας. Να τον ποτίσουμε και αυτή τη νύχτα και να μπεις να κοιμηθείς μαζί του και να γεννήσουμε από το σπέρμα του πατέρα μας. Πότισαν λοιπόν και εκείνη τη νύχτα κρασί τον πατέρα τους και αφού μπήκε η νεώτερη κοιμήθηκε με τον πατέρα της και δεν κατάλαβε (ο Λωτ) ότι πλάγιασε δίπλα του και σηκώθηκε. Και συνέλαβαν οι δύο κόρες του Λωτ από τον πατέρα τους. Και γέννησε η μεγαλύτερη γιο και τον ονόμασε Μωάβ λέγοντας :από τον πατέρα. Αυτός υπήρξε ο πατέρας των Μωαβιτών μέχρι την σημερινή μέρα. Γέννησε και η νεώτερη αγόρι και το ονόμασε Αμμάν, λέγοντας γιος από το γένος μου. Αυτός είναι ο πατέρας των Αμμανιτών μέχρι την σημερινή ημέρα.
ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Γένεσης κεφ. ΙΘ' εδάφια 31-34
« 31 είπε δε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν. ο πατήρ ημών πρεσβύτερος, και ουδείς έστιν επί της γης, ος εισελεύσεται προς ημάς, ως καθήκει πάσει τη γη.
32 δεύρο και ποτίσωμεν τον πατέρα ημών οίνον και κοιμηθώμεν μετ αυτού και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα. 33 επότισαν δε τον πατέρα αυτών οίνον εν τη νυκτί εκείνη και εισελθούσα η πρεσβυτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής εν τη νυκτί εκείνη και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι αυτόν και εν τω αναστήναι.34 εγένετο δε εν τη επαύριο και είπεν η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν. ιδού εκοιμήθην χθές μετά του πατρός ημών. ποτίσωμεν αυτόν οίνον και εν τη νυκτί ταύτη και εισελθούσα κοιμήθητι μετ αυτού, και εξαναστήσωμεν εκ του πατρός ημών σπέρμα. 35 επότισαν δε και εν τη νυκτί εκείνη τον πατέρα αυτών οίνον και εισελθούσα ηνεωτέρα εκοιμήθη μετά του πατρός αυτής και ουκ ήδει εν τω κοιμηθήναι αυτόν και αναστήναι. 36 και συνέλαβον αι δύο θηγατέρες Λωτ εκ του εκ του πατρός αυτών. και έτεκεν η πρεσβυτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωάβ λέγουσα. Εκ του πατρός μουούτως πατήρ Μωαβιτών έως της σήμερον ημέρας. 38 έτεκε δε και η νεωτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Αμμάν, λέγουσα. Υιός γένους μου. ούτος πατήρ Αμμανιτών έως της σήμερον ημέρας.
Επιμέλεια: Ενδυμίων Γεώργιος Κοσμόπουλος

Γεώργιος Κοσμόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου