Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Το αρχαιότερο τείχος που βρέθηκε στην Ελλάδα έγινε στο προϊστορικό σπήλαιο της Θεόπετρας, τέσσερα χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα της Θεσσαλίας.