Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Αρχές Λογικής και Σκοπιανός Παραλογισμος - 1/ αν ήσαν Μακεδόνες θα ήσαν Ελληνες 2/ θα ομιλούσαν την Ελληνική γλώσσα 3/θα είχαν το όμαιμον (είναι σλάβοι και αλβανοί) Οι Αρχές Λογικής, ή Λογικές Αρχές χαρακτηρίζονται οι θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων βασίζονται και διευθύνονται οι ορθές διανοητικές ενέργειες του ανθρώπου. Οι Αρχές αυτές όπως και τα μαθηματικά αξιώματα δεν χρήζουν αποδείξεων είναι: 
1.     Αρχή της ταυτότητας
2.     Αρχή της μη–αντίφασης
3.     Αρχή του αποκλειομένου μέσου, και
4.     Αρχή του αποχρώντος λόγου.       
 Οι Σκοπιανοί και  διεθνείς υποστηρικτές τους καθώς  και οι ενδοτικοί πολιτικοί της Ελλάδος παραβιάζουν τους κανόνες της λογικής, δηλαδή της αλήθειας , και γι'αυτό ο Ελληνικός λαός είναι σε μέγιστη ανησυχία και αγωνιστικό ξεσηκωμό που δεν θα λήξει ουτε σε 100 χρόνια . Διότι βιάζεται η αλήθεια , η οποία στο τέλος όμως θα λάμψει. 

Αρχή της ταυτότητας 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή κάθε έννοια νοείται ίση προς τον εαυτόν της ή προς αυτήν, ή προς το σύνολο των γνωρισμάτων της, όπου και εκφράζεται Παραδείγματος χάριν το "Α είναι Α", και "Α είναι (α+β+γ), π.χ.: ο Άνθρωπος είναι άνθρωπος και ο Άνθρωπος είναι ζώο λογικό. Η Μακεδονία είναι μία η Ελληνική και όχι δύο όπως τώρα θέλουν να δεχθούμε. Και είναι η Μακεδονία των 5.000 ετών ιστορίας και αν θέλουμε να την περιγράψουμε είναι η χώρα που  έχει το όμαιμον, ομόθρησκον  ομόγλωσσον και ομότροπον όπως οι λοιποί  Ελληνες (με τις ιδιαίτεροτητες των) Ητο ο κυβατοθραύστης των βαρβάρων στα βόρεια σύνορα του Ελληνισμού , δημιούργησε και επεξέτεινε τον Ελληνικό Πολιτισμό στα πέρατα του τότε γνωστου κόσμου, είναι η χώρα των Μακεδονομάχων ( 1904-1908) αυτών που αντέστησαν στη γραμμή Μεταξά  ενάντια στους Γερμανούς Ναζί   και ενάντια στους Ιταλούς φασίστες το 1940 . Είναι τέλος η χώρα που συνέτριψε τον ξενοκίνηγο Κομμουνισμό  στο Γράμμο και στο Βιτσι και αυτούς που την επιβουλεύονται και επιζητούν την απόσχιση της απο τον Ελληνικό κορμό. Επομένως τώρα να θέλουν να φτιάξουν δύο Μακεδονίες είναι λογικά παράλογο, δόλιο  και αποσκοπεί στην απόσπαση της Μακεδονίας και τον διαμελισμο της από τον Ελληνικό κορμο  
Την Αρχή αυτή όρισε ο Αριστοτέλης λέγοντας:
"Δει παν το αληθές αυτό εαυτό ομολογούμενον είναι πάντη" (Αναλυτ. Προτ. Α΄ 32)
Παρά την πραγματική όμως ταυτότητα διακρίνεται και η φαινομενική, όταν μία έννοια εκφράζεται με συνώνυμη που δηλώνεται το ίδιο, π.χ.: τετράγωνο - τετράπλευρο.
Στην Αρχή της ταυτότητας βασίζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) η έννοια ισούται προς τα γνωρίσματά της, β) το όλο ισούται προς τα μέρη του και γ) το γένος ισούται προς τα είδη του.
 μέρη του και γ) το γένος ισούται προς τα είδη του. 
Τούτο σημαίνει ότι και ο γεωγραφικός  ή εθνολογικός προσδιορισμός με το όνομα ή παράγωγο του ονόματος Μακεδονία δηλώνει έν και το αυτό πράγμα. Δηλαδή μιά δεύτερη τεχνητή  Μακεδονική οντότητα πλάι στην παλιά Ελληνική Μακεδονία . Εν προκειμένω το όνομα είναι το όχημα του μελλοντικού ή του άμεσου απολυτρωτισμου και  προσκολλήσεως  της Ελληνικής Μακεδονίας στο νέο ψευτο-Μακεδονικό μόρφωμα.
Επομένως   οι Σκοπιανοί   δεν είναι  Μακεδόνες διότι:
1/ αν ήσαν Μακεδόνες θα ήσαν  Ελληνες  
2/ θα ομιλούσαν την Ελληνική γλώσσα  
3/θα είχαν το όμαιμον (είναι σλάβοι και αλβανοί)  
4/ το χειρότερο εχθρεύονται την Ελλάδα. 
Αρα είναι δόλιος ο σκοπός  των διεθνών κύκλων που προωθούν το όνομα τούτο διότι παραβιάζουν τον πρώτο κανόνα της λογικής περί της μακεδονικότητος των Σκοπιανών ,  σε μιά περιοχή που πριν το 1945 η επίσημη ονομασία των Σκοπίων ήτο Βαρντάσκα Μπουκοβίνα και στην αρχαιότητα ήταν η Παιονια . 

Αρχή της μη αντίφασης 

Σύμφωνα με την αρχή αυτή κάθε έννοια δεν είναι δυνατόν να νοείται ως αντίθετη προς τον εαυτό της, αλλά ούτε και να έχει αντιφατικά γνωρίσματα, η οποία και διατυπώνεται ως Α είναι όχι Α, ή Α είναι όχι (α+β+γ), π.χ.: ο Άνθρωπος είναι όχι Άνθρωπος, ή μη Άνθρωπος, ή ο Άνθρωπος είναι όχι ζώο λογικό.
Την Αρχή αυτή ο Αριστοτέλης την αποκάλεσε "βεβαιοτάτην των αρχών απασών" (Μεταφ. Γ΄, 3, 1005, β, 11) την οποία και διατύπωσε λέγοντας:
"το αυτό άμα υπάρχειν τε και μη υπάρχειν αδύνατον, τω αυτώ και κατά το αυτόν" (Μεταφ. Γ΄, 3, 1005, β, 19)
Επί της Αρχής αυτής βασίζονται οι κανόνες "η άρνηση επί άρνησης είναι άμεση κατάφαση" και "η διπλή άρνηση είναι κατάφαση", η κατά τους Λατίνους "duplex negatio affirmat".
Εν προκειμένω δεν είναι δυνατόν τα Σκόπια να είναι Μακεδονία αλλά να μισεί την  πραγματική Μακεδονία με ψεύτικους ισχυρισμούς και διαστρέβλωση της ιστορίας. Επομένως πρέπει να είναι κανείς κρετίνος για να μην διακρίνει την συνωμοσία της ονοματοθεσίας. Το όνομα για τα Σκόπια είναι το όχημα για μελλοντικό διαμελισμό και την δημιουργία του ψευτο-Μακεδονικού κράτους , το οποίον θα αλλάξει την γεωπολιτική της Βαλκανικής και του Αιγαίου και θα σφετεριστει τον ανεκτίμητο πλούτο και πολιτισμό του αχανούς κράτους του Αλεξάνδρου.

Αρχή του αποκλειομένου μέσου 

Κατά την Αρχή του αποκλειομένου μέσου ή τρίτου, όπως αναφέρεται, δύο έννοιες αντιφατικά αντικείμενες που λέγονται για το ίδιο αντικείμενο δεν μπορεί να είναι και οι δύο ψευδείς. αλλά ούτε και νοούνται ως τέτοιες, αλλά αν η μία είναι αληθής, τότε η άλλη είναι υποχρεωτικά ψευδής χωρίς άλλο περιθώριο. Η Αρχή αυτή διατυπώνεται ως εξής: Α, ή είναι, ή δεν είναι Β,  τα Σκόπια είναι ή δεν είναι Μακεδονία και αν τα Σκόπια είναι Μακεδονία τότε η Ελληνική Μακεδονία δεν είναι Μακεδονια όπερ ψευδές  και το αντίθετον . Αν η Ελληνική Μακεδονία είναι η αυθεντική τα Σκόπια δεν είναι Μαδεδονία, όπερ αληθές  , 
Ο Αριστοτέλης διατύπωσε την Αρχή αυτή ως εξής:
"παν ή φάναι ή αποφάναι αναγκαίον, ανάγκη της αντιφάσεως θάτερον είναι μόριον αληθές, αδύνατον γαρ αμφότερα ψευδή είναι" (Μεταφ. Γ΄, 8, 1012, β, 10,11) Μία από τις δύο Μακεδονίες είναι η αληθής και οι δύο δεν μπορεί να είναι αληθείς ούτε να έχουν κοινό όνομα . Ενώ είναι δεδομένο ότι η Ελληνική Μακεδονία έχει άνω των 5.000 ετών διαρκούς και συνεχούς βίου και τα Σκόπια  72 ετών  τούτο και μόνο δείχνει ότι τα Σκόπια είναι η ψευτομακεδονία . Οι σιωνιστές με την αναβίωση του ψευδούς μορφώματος με το κλεψίγραφο όνομα Μακεδονία επιδιώκουν
1/ να αλλάξουν την γεωστρατηγική του χώρα των Βαλκανίων
2/ να εκμεταλλευτούν τον πλούτο   της περιοχής (χρυσό
 , ουράνιο, υδρογονάνθρακες κλπ) και να σφετεριστούν  τον πλούτο  της περιοχής 
        3/ να εκμεταλλευτούν τον τεράστιο πολιτισμο του Μ.Αλεξάνδρου 

Αρχή του αποχρώντος λόγου 

(ο Αποχρών: μετοχή του ρήματος "αποχρώ", που σημαίνει ο επαρκής προς δικαιολογία)
Κατά την Αρχή του αποχρώντος λόγου ουδεμία έννοια έχει κύρος αν δεν έχει λόγο που να πείθει την αλήθεια της, δηλαδή λόγο αποχρώντα.
Γενικά στη φύση υπάρχει ένας ειρμός και μια εξάρτηση των όντων και των όποιων γινομένων. Κάθε προηγούμενο αυτών στη σειρά είναι η "αιτία", ή το "αίτιο" και το επόμενο το "αποτέλεσμα", δηλαδή το "αιτιατόν" εκείνου, ισχύοντας έτσι η αρχή "ουδέν γίνεται άνευ αιτίας". Η αιτία αυτή χαρακτηρίζεται "ουσιώδης, ή "πραγματικός λόγος".
Όμοια τέτοια συνάρτηση υπάρχει και στη νόηση κατά την οποία κάθε κρίση βασίζεται επί της προηγουμένης που ονομάζεται λόγος ή γνωστικός λόγος, δηλαδή λογική αιτία της επόμενης κρίσης. Οι δε τελευταίοι λόγοι της σειράς ονομάζονται "αξιώματα".
Κατόπιν των παραπάνω όταν ο γνωστικός λόγος συμπίπτει προς τη φυσική την πραγματική αιτία, δηλαδή προς τον ουσιώδη λόγο, οι κρίσεις είναι αληθείς. Όταν όμως ο γνωστικός λόγος είναι αποτέλεσμα φυσικής αιτίας, όπως συνηθέστερα συμβαίνει, τότε οι κρίσεις είναι ασφαλείς μόνο και εφόσον ξεκινάμε από τη θέση του λόγου ή από την άρση της ακολουθίας, όχι όμως από την άρση του λόγου διότι κάποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει περισσότερους λόγους, έτσι που η άρση του ενός να μη αίρει τελείως το αποτέλεσμα.
Το αυτό συμβαίνει ξεκινώντας από το αποτέλεσμα, αφού ένα αποτέλεσμα μπορεί να έχει περισσότερες της μιας αιτίες.
Επί των τελευταίων για την απόκτηση ασφαλούς γνώσης πρέπει ν΄ ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
1.     Τιθεμένου του λόγου τίθεται και η ακολουθία
2.     Αιρομένης της ακολουθίας αίρεται και ο λόγος
Όταν όμως η αιτία είναι μία και μόνη τότε λαμβάνεται επιστημονική γνώση είτε ξεκινώντας από την αιτία είτε από το αποτέλεσμα ακολουθώντας τους ακόλουθους κανόνες:
1.     Τιθεμένου του λόγου, τίθεται και η ακολουθία
2.     Αιρομένου του λόγου αίρεται και η ακολουθία
3.     Τιθεμένης της ακολουθίας, τίθεται και ο λόγος
4.     Αιρομένης της ακολουθίας, αίρεται και ο λόγος
Και την Αρχή αυτή όπως και τις προηγούμενες διατύπωσε ο Αριστοτέλης ως εξής:
"Επίστασθαι δε οιόμεθ΄ έκαστον απλώς, όταν την τ΄ αιτίαν οιώμεθα γινώσκειν, δι΄ ην το πράγμα εστιν, ότι εκείνο αιτία εστι και μη ενδέχεσθαι τουτ΄ άλλως έχειν" (Αναλυτ. Ύστερ.) Εν προκειμένω το "πολιτικώς ορθόν" θέτει κατά μέρος την αλήθεια και επιβραβεύει το ψεύδος . Διότι τα κριτήρια της δημιουργίας ενός τεχνητού κράτους από σλάβους- 
 βουλγάρους και αλβανούς με το ιερό όνομα της Μακεδονίας ξεφεύγει κάθε λογικής και κάνει προφανή τον σκοπό για τον οποίον το επιβάλλουν οι σιωνιστές των ΗΠΑ: για τον διαμελισμό και ξαναμοίρασαμ  της Βαλκανικής όπως συνέβη με την Γιουγκοσλαβία  το 1991. Τούτη τη φορά αν δεν αντισταθούμε ο διαμελισμος χτυπάει την Ελλάδα με ότι συμφορές θα επιφέρει στην πατρίδα μας . Η τραγωδία τώρα αρχίζει και φαίνεται ότι οι Ελληνες ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος  της πλεκτάνης  που έχει στηθεί με μία και μόνη λέξη: το όνομα ή παράγωγο της λέξης "Μακεδονία".  
Και εμείς τους λεμε: μία η Μακεδονία και αυτή είναι η Ελληνική

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης -Αμφικτύων Υποστράτηγος ε.α- Συγγραφεύς