Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ScienceCasts: A Supermoon Trilogy - A series of three supermoons will appear on the celestial stage on December 3, 2017, January 1, 2018, and January 31, 2018.