Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Σας ξεναγούμε στα πυρηνικά καταφύγια των δισεκατομμυριούχων

Διαφάνεια 2 από 31: Billed as 'the largest billionaire bunker in the world', the Oppidum is located in the Czech countryside. Sprawling over 323,000 square feet, the complex consists of an above-ground level with a golf course, helipad and automatic defense technology, and a cavernous underground shelter.
Διαφάνεια 1 από 31: As tensions rise in North Korea, so has the demand for swish bunkers to survive the worst-case Armageddon scenario in style. Take a look inside the world's most luxurious subterranean shelters and keep your fingers crossed they'll never have to be used.