Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ἑρμού 61 Θεσσαλονίκη

Αποτέλεσμα εικόνας για Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ἑρμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη             Αποτέλεσμα εικόνας για Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ἑρμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
*ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ* *ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ*

*ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017*

*(Απελλαίος - Αυδηναίος)*

*Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου** 2017, 20.00’, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΣ, «Αποσυμβολισμός
της Βεργίνας».*

*Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου** 2017, 20.00’, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΟΥΓΚΑΣ, «Η κακοποίηση των
παιδιών στην σύγχρονη κοινωνία και ο αντίκτυπος στον χαρακτήρα των νέων».*

*Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου** 2017, 20.00’, ΠΑΝΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Τα Θεολογούμενα
της Αριθμητικής: Από τον ελληνικό λόγο περί αριθμών στην σύγχρονη
‘’αριθμοσοφία’’»*

*Πριν από τις ομιλίες της Πέμπτης θα προηγείται ανασκόπηση της τρέχουσας
επικαιρότητος από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΨΑΛΑ.*

*Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ἑρμού 61 - 54623 Θεσσαλονίκη*

*Τηλ.: 2310-282782*

*e-mail: erwdios@otenet.gr <erwdios@otenet.gr>*

*Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ι΄ (225 - 253):  *

*Λόγος Οδυσσέως.*

* https://www.youtube.com/watch?v=vOCI4oLhfso
<https://www.youtube.com/watch?v=vOCI4oLhfso>**Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ι΄ (254 - 306): Οι συμβουλές του Πηλέως.
*

* https://youtu.be/VWahABjrV64 <https://youtu.be/VWahABjrV64>
*

*Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ι΄ (307 - 324): Λόγος Αχιλλέως. *

* https://youtu.be/H2a-ExyTwF0 <https://youtu.be/H2a-ExyTwF0>*

*Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ι΄ (325 - 335): Ξεχείλισμα πικρίας. *

*https://youtu.be/W6Dv8sKzIcI <https://youtu.be/W6Dv8sKzIcI>*

*Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία Ι΄ (336 - 360): Ανήρ αγαθός.*

* https://youtu.be/EyyhgjlCmAE <https://youtu.be/EyyhgjlCmAE>*

*Δημήτριος Καψάλας: Η Κύπρος δύο κράτη; *

*Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται
στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782,
282427*

1.*https://youtu.be/ctJ2A43hLcQ <https://youtu.be/ctJ2A43hLcQ>*

*2. https://youtu.be/qGAuI_N4znA <https://youtu.be/qGAuI_