Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Παρουσίαση βιβλίου: «ΧΡΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»

κυριακοπουλος

Την ερχόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα , στην Στοά του Βιβλίου – Polis Art Cafe, Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 10564, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου μας : «ΧΡΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ», εκδόσεων Ν. & Σ. Μπατσιούλας, όπου θα γίνει παραπομπή και σύγκριση με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις, την εισαγωγή των distress funds, την νέα πτωχευτική διαδικασία, την προστασία των δανειοληπτών κλπ.
Την παρουσίαση θα κάνουν οι:
1. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Δρ Φιλοσοφίας και συγγραφέως του «ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» περί του νομικού πολιτισμού της Αρχαίας Ελλάδος στον Τραπεζικό Τομέα, ειδικότερα στον Κρατικό και Ιδιωτικό Δανεισμό
2. Μιχάλης Αγγελάκης, Πρόεδρος της Ενωσης Μετόχων και Φίλων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που θα μιλήσει γιά τον ρόλο της αποταμίευσης έως και σήμερα, μετά και την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών
3. Γιάννης Κυριακόπουλος, συγγραφέας, Δικηγόρος γιά τον σκοπό της συγγραφής του βιβλίου,  που θα επισημάνει τα εδάφια του βιβλίου που αφορούν την λειτουργία των Τραπεζών και εν γένει τον Δανεισμό  στην Αρχαία Ελλάδα, με αντιστοίχησή τους στην σημερινή Ελληνική και Διεθνή πραγματικότητα, με πραγματικά εκπληκτικές ομοιότητες!
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Χρήμα
Τράπεζες και Δάνεια
στην Αρχαία Ελλάδα

Συγγραφείς:
Μ.Χ. Σκιαδιώτη, Γ.Π. Κυριακόπουλος
Είδος: Δοκίμιο
Τιμή: 12,71€
Σελίδες: 210
Μέγεθος: 14×21
ISBN: 978-618-5176-07-5
Ημ. έκδ.: Δεκέμβριος 2015

Trapezes

Πρωτοπόροι οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ σ’ αὐτὸν τὸν τομέα τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, τὴν Οἰκονομία, τόσο στὴν θεωρία ὅσο καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν οἰκονομικῶν θεωρημάτων τους. Ὑπῆρξαν οἱ ἐπινοητὲς τοῦ χρήματος, ὡς τοῦ πλέον εὐμεταχείριστου καὶ εὐκολομετακόμιστου, ἀλλὰ καὶ οἱ πρῶτοι ἱδρυτὲς τραπεζῶν ὡς χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων, ποὺ ἀνέπτυξαν ὅλες σχεδὸν τὶς τραπε ζι κὲς ἐργασίες, ποὺ συναντοῦμε σήμερα. Ἔχοντες ὡς πάγια οἰκονομικὴ ἀρχή τους ὅτι τὰ χρήματα δὲν πρέπει νὰ ἀποθησαυρίζωνται οὔτε νὰ συσσωρεύωνται ἀπὸ τοὺς ὀλίγους, νὰ λιμνάζουν, καὶ νὰ μένουν ἀνενεργά, ἀλλὰ νὰ ἐπενδύωνται σὲ παραγωγικὲς καὶ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες, δημιουργῶντας πολλὲς θέσεις ἐργασίας καὶ νὰ ἔχουν τὴν εὐρύτερη καὶ ταχύτερη κυκλοφορία τους σ’ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις, ἐπέτυχαν καὶ νὰ θεμελιώσουν τὸ στερεώτερο κρηπίδωμα τῆς δημοκρατίας, τὴν «μεσότητα» τοῦ Ἀριστοτέλη, δηλαδὴ τὴν ἀστικὴ τάξη, ἀλλὰ καὶ νὰ οἰκοδομήσουν ἕναν τέτοιο πολιτισμό, ποὺ «ποτὲ ὁ κόσμος δὲν ξανάειδ’ ἀλλοῦ» ὅμοιό του οὔτε ἀνώτερό του.

Μαρία Χ. Σκιαδιώτηskiadioti

Δικηγόρος στὸν Ἄρειο Πάγο, μαχόμενη, μὲ πολυετῆ δικαστηριακὴ καὶ συμβουλευτικὴ ἐμπειρία στὸ δίκαιο ἑταιρικῆς διακυβέρνησης, προστασία ἐπενδυτῶν καὶ μετοχῶν, συμβατικὸ δίκαιο, ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση, διοικητικὸ δίκαιο.
Ἔχει διατελέσει Νομικὴ Σύμβουλος Ἕνωσης Τραγουδιστῶν Ἑλλάδος, EPIRUS LINES ΑNΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, Νομικὴ Σύμβουλος ΔΕΠΑ ΑΕ, Ἐκκαθαριστὴς τῆς ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ, Νομικὴ Σύμβουλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διαχειριστής – Ἑταῖρος τῆς «ΚYROS LAW OFFICES», Chief Litigator.Γιάννης Π. Κυριακόπουλοςκυριακοπουλος
Δικηγόρος μὲ πολυετῆ ἐμπειρία καὶ ἐξειδικευμένη γνώση στὸν χῶρο τῆς κεφαλαιαγορᾶς καὶ τῆς οἰκονομίας. Στὴν μακρὰ συμβουλευτική του ἐμπειρία στὸν χῶρο τῶν ἐπενδύσεων καὶ στὴν Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικῶν Ἐπενδυτῶν (ὑπὸ διαχείριση χαρτοφυλάκια ἄνω τοῦ 1δις. εὐρώ), ἔχει ἀποκτήσει πολλαπλὲς καὶ πολυεπίπεδες γνώσεις, μὲ μεταπτυχιακὴ ἐξειδίκευση στὴν Τραπεζικὴ Ἐπιστήμη, στὴν Ἐκτίμηση Ἀκίνητης Περιουσίας, πολλαπλὲς πιστοποιήσεις κατόπιν ἐξετάσεων στὴν Ἐπιτροπὴ Κεφαλαιαγορᾶς κ.λπ. Ἔχει διατελέσει μεταξὺ ἄλλων Διευθύνων Σύμβουλος στὴν ΑΕΔΑΚ Ἀσφαλιστικῶν Ὀργανισμῶν (2009-2013), ἑταιρεία ἡ ὁποία ἔχει τὴν ἀποκλειστικὴ ἁρμοδιότητα βάσει Νόμου τῆς Διαχειρίσεως Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων γιὰ τὰ Ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν θητεία του, ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ καὶ τὸν Διεθνῆ Τύπο γιὰ τὴν ἀπόλυτα ἐπιτυχῆ διαχείριση τῶν Κεφαλαίων ποὺ ἐπέτυχε κατὰ τὴν κρίσιμη καὶ μοναδικὴ στὰ χρονικὰ ἀναδιάρθρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Χρέους (P.S.I.). Ὁ ἴδιος, συμμετεῖχε στὶς διαβουλεύσεις, ἔχοντας ἔτσι ἀποκτήσει μοναδικὴ ἐμπειρία στὸ ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο αὐτὸ ζήτημα.

http://www.apozimiosi.gr/blog/129-2015-12-17-12-03-34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου