Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

ΣΑΣ ΤΟ ΣΤΕΛΝΩ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΕΜΕΙΛ ΣΑΣ (npazaitis@hotmail.com )

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΤΟΥΧΡΗΣΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΟΣΑΝΠΡΟΘΥΜΕΙΣΘΑΙΕΘΕΛΗΔΙΚΑΙΟΣΓΙΝΕΣΘΑΙ
ΚΑΙΕΠΙΤΗΔΕΥΩΝΑΡΕΤΗΝ
ΕΙΣΟΣΟΝΔΥΝΑΤΟΝΑΝΘΡΩΠΩΝΟΜΟΙΟΥΣΘΑΙΘΕΩ
613ΑΧΙΙ


ΤΟΥΝΙΚΟΥΠΑΖΑΙΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου