Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - 20 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 οι Μακεδόνες έχουν ραντεβού με την Ιστορία στην Αμφίπολη!