Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Λεωνίδας Μπίλλης - Συνέντευξη, αφιερώνεται ειδικά στούς Κρήτες διότι αναφέρεται στη συμμετοχή των Κρητών κατά την εκστρατεία του Μεγίστου των ανδρών που γένησε ο κόσμος (Αλέξανδρου).