Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Υφαρπάζετε τα σπίτια των Ελλήνων για να τα δώσετε στους λαθρομετανάστες! - Γ. Λαγός