Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Για την ελληνική προέλευση των εθιμικών εορτών του Ηλιοστασίου Γαλάξια, Τρίεσπερο Ηρακλέους, Ισημερίες, Τροπή ηλίου, Ηλιοστάσιο.

OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.: Για την ελληνική προέλευση των εθιμικών εορτών του...: Γαλάξια, Τρίεσπερο Ηρακλέους, Ισημερίες, Τροπή ηλίου, Ηλιοστάσιο.   Πρόκειται για μία πρωτίστως ελληνική εορτή με μικρές παραλλαγές βάσ...