Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣἈκροδεξιά καί Σιωνισμός
Ποιός εἶναι ὁ Δανός πολιτικός Anders
Vistisen πού θά φιλοξενήσει στήν
Εὐρωβουλή τήν ΜΚΟ Monitor τοῦ
ἰσραηλινοῦ λόμπυ αὐτές τίς μέρες;

Κάποιος κεντροαριστερός τσάτσος τῆς
παγκοσμιοποίησης, κάποιος λοῦστρος
τῆς πολυπολιτισμικότητας;
Ὄχι, εἶναι ἡγέτης τοῦ Ἀκροδεξιοῦ (βάλτε ἄν
θέλετε εἰσαγωγικά, δέν μᾶς ἀπασχολεῖ)
Λαϊκοῦ Κόμματος στή χώρα του!
Ἕνα κόμμα τελοσπάντων πού θέλει τή
χώρα του κόντρα στήν μουσουλμανική
μετανάστευση ζητώντας ἀγκαθωτά
σύρματα στά σύνορα μέ τή Γερμανία
καί ἡ πρώην ἡγέτης του ἀναφερόταν
σέ “ἔθνη κατώτερης πολιτισμικῆς
στάθμης”, ὑποδέχεται στίς Βρυξέλλες
ἕνα ἐργαλεῖο τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς
σάν τό Monitor.
Ὑποτίθεται πώς θ’ἀφορᾶ τήν χρηματοδότηση τῆς ΕΕ
σέ ὀργανώσεις περιβαλλοντικές καί
ἀνθρωποδικαιωματικές.
Τήν ἴδια στιγμή ἡ Monitor ὑπερασπίζεται τίς ἑταιρεῖες
τῶν παράνομων ἑβραϊκῶν ἐποικισμῶν,
ἀνακαλύπτει στούς ἀκτιβιστές
“ἐχθρότητα πρός τούς Ἑβραίους” καί
ὁ ἱδρυτής της Gerald Steinberg ὑπῆρξε
σύμβουλος στό ΥΠΕΞ τοῦ Ἰσραήλ.
Καί τήν ὥρα πού διερωτᾶται γιά τίς πηγές
χρηματοδότησης τῶν ἄλλων, οἱ ἴδιοι
λαμβάνουν χορηγίες ἀπό ΗΠΑ (REPORT)
καί Ἰσραήλ (Orion Foundation)
μέ προέλευση ἀνοιχτά ρατσιστική κατά
τῶν Παλαιστινίων.
Τέλος πάντων, τό θέμα δέν εἶναι τί ρόλο
παίζει ἡ Monitor ἀλλά ἡ συμμαχία της μέ
μερίδα τῆς ἀνερχόμενης Ἀκροδεξιᾶς στήν
Εὐρώπη (βλ. π.χ. καί στήν Οὐκρανία).
Ὅπως τό ξαναγράψαμε, τό Ἰσραήλ ἔχει
κάθε λόγο νά προσβλέπει στόν χῶρο
αὐτόν πού ἀφενός θά τό “τροφοδοτήσει”
μέ νέους Ἑβραίους ἐποίκους κι ἀφετέρου
θά φέρει κοντύτερα τόν χριστιανομου-
σουλμανικό “πόλεμο τῶν πολιτισμῶν”.
Τί καλύτερο γιά τό φιλοθεάμον κοινό καί
γιά τούς παραγωγούς τοῦ “σώου”;!

Ἀντιφωνητὴς
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΝΩΜΗΣ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
www.antifonitis.gr ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΕΤΟΣ 19ο (περ. Β΄) / ΑΡ. 77 (506)