Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Επισκέπτες των Προμηθείων, το οπλικό άγημα της Ομάδος "Ε" θα πραγματοποιήσει τον άθλο μεταφοράς της ιερής φλόγας...