Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Η ακουστική στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου....
Η Επίδαυρος είχε ένα θέατρο στο οποίο παιζόταν παραστάσεις όχι για διασκέδαση αλλά για θεραπευτικούς σκοπούς γιατί στην Επίδαυρο πήγαιναν οι άνθρωποι που είχαν προβλήματα σωματικά και ψυχικά ή ξεκινούσαν από ψυχικά και κατέληγαν σε σωματικά. Εκεί παρουσιαζόταν ο μύθος σαν θεατρικό έργο ... πάθη ημίθεων αλλά και θεών όπου δινόταν και κάποια τελική λύση στα προβλήματά τους τα οποία όταν τα παρακολουθούσε ο ασθενής θνητός έβλεπε την μικρότητα του προβλήματός του και καταλάβαινε πως το πρόβλημά του ήταν πολύ μικρό μπροστά στα πάθη των Θεών, της δημιουργίας του κόσμου και των συγκρούσεων των γενεών.
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ =ΙΔΕΑ ΠΥΡΟΣ =Ε+ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ
ΔΡΑ ΕΠΙ της ΑΥΡΑΣ
Μόνον την 6η πρωινή με την ανατολή των πρώτων ακτίνων του Ηλίου και την μοναχικότητα της ΣΙΩΠΗΣ….εναρμονίζονται έστω και σε ελάχιστο βαθμό τα ΠΥΡΙΝΑ αποκαθαρμένα από τις ακτίνες του Ηλίου στοιχεία με τα ενεργειακά ΠΕΔΙΑ του χώρου.
Έτσι η ψυχή θεραπεύεται πρώτη στην Επίδαυρο και εν συνεχεία η επίδρασις της θεραπείας θα εμφανισθεί στο σώμα του ασθενούς. Η μεταφορική έννοια της λέξεως αύρα κατευθύνει τον θεράποντα ιερέα στο να δράση επί της ΨΥΧΗΣ του ασθενούς. Η αύρα είναι η ορμή που δίδει την κίνηση στην ψυχή. Η λέξις αύρα εκπροσωπεί το αιθερικό σώμα του ανθρωπίνου όντος και μεταφέρει την φορά του μετακινούμενου αέρος αφ’ ενός στο φυσικό πεδίο και αφ’ ετέρου στο μεταφορικό…που σημαίνει την κίνηση της ΨΥΧΗΣ.
Δεν είναι τυχαία και η ύπαρξη των Ασκληπιείων εκεί, που έχει να κάνει με τον ήχο , την ακουστική, την επίγεια μουσική αρμονία η οποία συγχρονίζεται με την συμπαντική μουσική αρμονία και την ίαση. Η ακουστική στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου έχει το αξιοπερίεργο, ότι έτσι όπως ακούγονται καθαρά τα Ελληνικά εκεί, δεν μπορούν να ακουστούν άλλες γλώσσες, υπάρχει δηλ κάποιου είδους συντονισμού του ήχου, της Μαθηματικής Ελληνικής γλώσσας, του χώρου και της ακουστικής, και αυτό γιατί η Ελληνική γλώσσα είναι μουσική γλώσσα.
Maria Isidoridou