Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Γαλεριανό συγκρότημα. Μια εικονική περιήγηση - Η αναπαράσταση των οικοδομημάτων βασίσθηκε στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη μελέτη του μνημείου η οποία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του (1993-2000, 2002-2006, 2010-2013).