Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Θέμιστες = Οι θείες υπερφυσικές εμπνεύσεις..... - Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που έχει την ευθύνη για την ευημερία της Πολιτείας και την ευδαιμονία των πολιτών.


Εικόνα από : ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΑΟ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ ! http://oraiokastromekatiallo.blogspot.gr/2015/10/blog-post_4.html

Τότε : Θέμιστες = Οι θείες υπερφυσικές εμπνεύσεις τις οποίες ελάμβανε ο άρχων-βασιλεύς από τους Θεούς μαζί με το σκήπτρο, οι οποίες του επιτρέπουν να εξομαλύνει όλες τις δυσκολίες, να αποκαθιστά την εσωτερική ειρήνη με δίκαια λόγια.
 Ένας προπαγανδιστικός τρόπος εξουσιασμού των παλαιών βασιλέων.
Ανάλογα με το αν εκτελεί καλά ή όχι την αποστολή του, αν ξέρει ή αν αγνοεί αυτό που πρέπει, ο βασιλεύς-μάγος-άρχων συμβάλλει στην δυστυχία ή στην ευτυχία του λαού του.
Ο Άρχων-δικαστής-ιερεύς-βασιλεύς είναι ο εκπρόσωπος των θεών στη Γη. 

Σήμερα : Νόμοι = Οι ψηφισμένες διατάξεις από τους εκπροσώπους των πολιτών - από τους πολιτικούς - οι οποίοι εκλέγονται δια ψήφου. Υποτίθεται ότι επιλύουν τα προβλήματα και οδηγούν την Πολιτεία σε καλή διακυβέρνηση. Ένας προπαγανδιστικός τρόπος για να πείθουν τους πολίτες ότι μετέχουν στην διοίκηση και την εξουσία. 
Αν υπάρχει ευημερία στην Πολιτεία και οι πολίτες ευδαιμονούν οι Νόμοι είναι καλοί και οι πολιτικοί επιτελούν το έργο που τους έχει ανατεθεί. Αν όχι η Πολιτεία κακοποιείται και οι πολίτες δεινοπαθούν. Τότε και σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που έχει την ευθύνη για την ευημερία της Πολιτείας και την ευδαιμονία των πολιτών. Τότε οι άρχοντες είχαν ιδιοτελές συμφέρον από την άσκηση εξουσίας. Σήμερα, εκτός από την ιδιοτέλεια εξυπηρετούν και ξένα συμφέροντα, όντες στην υπηρεσία ξένων μυστικών υπηρεσιών και αδερφοτήτων.

Socrates Sidiropoulos