Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

....τό μαγαζάκι τοῦ Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μειονότητας, πού στήνει σιγά σιγά τό παράλληλο κράτος στή Θράκη;

Αποτέλεσμα εικόνας για Συλλόγου Ἐπιστημόνων Μειονότητας τό παράλληλο κράτος στή Θράκη;
Εικόνα από : https://hellasforce.com

Τό χαλάζι πού ἔπεσε προχθές στούς πρόποδες
τῆς Ροδόπης προκάλεσε ζημιά στίς κερασιές
καί κινητοποίησε τόν ἐπίδοξο κερασέμπορο
Λεβέντ Σαδίκ Ἀχμέτ νά πρ ο σ φ έρ ε ι
σ υ μ β ο υλ έ ς καί τεχνική β ο ή θ ε ι α ,
σύμφωνα δέ μέ πληροφορίες ( T h r a k i live) ἀκόμα
καί ...πηγές χρηματοδότησης στούς
παραγωγούς πού θά τοῦ παραδίδουν τό
ἐμπόρευμά τους. Ἔτσι, φέρνει ὁμιλητές στίς
12/5/2017 δύο εἰδικούς ἀπό τήν Τουρκία γιά
μία σχετική ἐκδήλωση στίς ἐγκαταστάσεις
του! Βάζει μάλιστα συνδιοργανωτή - μαζί
μέ τήν ἑταιρεία του YAKA - τῆς βραδιᾶς
τό (μειονοτικό) Γεωργοκτηνοτροφικό
Ἰνστιτοῦτο Ἐρευνῶν (!), πού ...τί εἶναι αὐτό;
Εἶναι κεῖνο τό μαγαζάκι τοῦ Συλλόγου
Ἐπιστημόνων Μειονότητας, πού στήνει
σιγά σιγά τό παράλληλο κράτος στή Θράκη;
Ἑλληνικές ὑπηρεσίες δέν ὑπάρχουν γιά τήν
δουλειά αὐτή;

Ἀντιφωνητὴς
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΝΩΜΗΣ
12 MΑΪΟΥ 2017
www.antifonitis.gr ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΕΤΟΣ 19ο (περ. Β΄) / ΑΡ. 70 (499)