Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

3) Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - Un petit goût de la soirée musicale avec le choeur unique, Hector Berlioz et la musique de l'école Georgiou Tompazi