Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ντήαρ Μίνιστερ... - ..ζητάει ἀπό τίς δικαστικές Ἀρχές νά τοῦ ἀπαντήσουν κι αὐτές στά ἀγγλικά!ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ,ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ
συγκρίνοντας τις ομοιότητες είναι οφθαλμοφανές γιατί το επικρατών αγγλικό κόμμα επέλεξε για φλάμπουρο του προτεκτοράτου την παραπάνω σημαία απομίμηση  της βρετανικής εταιρίας των ανατολικών Ινδιών και της αγγλοσαξονικής κυριαρχίας.....  http://katoikoiiliou.blogspot.gr/2012/10/blog-post.html

=========================================================================

Ντήαρ Μίνιστερ...
Πρόσφατα τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἀπέστειλε ἔγγραφο σέ ὅλα τά
δικαστήρια τῆς χώρας, ζητώντας πληροφορίες γιά τά ἐγκλήματα πού
γίνανε στήν ἑλληνική Ἐπικράτεια καί ἀφοροῦν διακρίσεις (φύλου,
θρησκείας κτλ). Λογικό, θά ἔλεγε κανείς, ἀφοῦ αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἔγνοια
τῶν κρατούντων πλέον, ἀνεξαρτήτως κόμματος. Ποιά ἦταν ὅμως ἐδῶ
ἡ πρωτοτυπία; Ὅτι τό ἔγγραφο ἐστάλη στά ...ἀγγλικά! Μήπως ἔγινε ἡ
ἀγγλική ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ κράτους μας; Ἤ ὑπάρχει κάποιο κρυφό
μήνυμα στήν γλῶσσα γραφῆς;
Ἐπειδή οἱ φιλοσυριζαῖοι ἐξ ὑμῶν θά βροῦνε ἐνδεχομένως δικαιολογίες τοῦ
τύπου “οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου θέλουν νά ἐκθέσουν τόν ὑπουργό” ἤ
“ἐπίτηδες τό ἔκανε ὁ ὑπουργός γιά νά ἀποκαλύψει ἐμμέσως τόν αἰτούντα
τήν ἐνημέρωση”, ἄς μήν κάνουν τόν κόπο. Τό ἴδιο ἔγγραφο Σοῦ λέει, “τί
νά καθόμαστε καί νά μεταφράζουμε πρίν τά στείλουμε στ’ ἀφεντικά, μιά κι
ἔξω γράψτε τα στή γλῶσσα τους”...
Εἴπαμε ρέ παιδιά, εἴμαστε προτεκτορᾶτο, ἀλλά ἄς τηροῦμε καί κανένα
πρόσχημα! Εἶστε ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης μιᾶς δῆθεν ἀνεξάρτητης
εὐρωπαϊκῆς χώρας, ὄχι κι ἔτσι! Σιγά σιγά θά ἀπευθύνονται
στούς καημένους τούς ἰθαγενεῖς οἱ ἴδιοι οἱ ἀφεντικοί (εὐρωπαϊκά
καγκουρωδικαστήρια, χιούμανιστ ΜΚΟ καί τοῦ Σόρος τά ἐννιάμερα)...

Ἀντιφωνητὴς
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΝΩΜΗΣ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΕΤΟΣ 19ο (περ. Β΄) / ΑΡ. 68 (497)