Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 (Ξανθικός - Ἀρτεμίσιος)

Αποτέλεσμα εικόνας για Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς
 Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς


Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, 20.00’ μ.μ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ, «Μία αποτίμηση της ¨έμφυλης¨ πραγματικότητας».

Βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο, Ερμοῦ 61 - 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-282782  e-mail: erwdios@otenet.gr

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ


Τα νέα μας βίντεο είναι αναρτημένα στον λογαριασμό: https://www.youtube.com/user/amatus3/videos

Μπορείτε να μπαίνετε εάν δεν σας αποστείλλω e-mail.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (633 - 650): Παλαιότερη άλωση του Ιλίου.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (651 - 669): Δύο ταυτόχρονες βολές.   

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (670 - 710): Στην βελανιδιά του Διός.  


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (711 - 737): Η άμαξα της Ήρας.   


Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (738 - 751): Η Αθηνά οπλίζεται.

 Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (752 - 777): Οι Ώρες.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (778 - 831): Σε γνωρίζω Θεά.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (832 - 863): Η περικεφαλαία του Άδη.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (864 - 898):  Ο Άρης τραυματίζεται.

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Ιλιάς ραψωδία E΄ (899 - Τέλος): Ο ιατρός Παιήων.