Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ - ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΣΦΑΖΟΥΝ 200.000 ΕΛΛΗΝΕΣ. ! ! !

Αυτόχθονες Έλληνες: ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙ ΠΙΟ ΦΡΙΚΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝ...: Η   ΣΦΑΓΗ   ΤΗΣ    ΧΙΟΥ,   ΟΙ   ΕΒΡΑΙΟΙ    ΚΑΙ   Ο   ΤΣΙΠΡΑΣ.   Η   ΣΦΑΓΗ   ΤΗΣ   ΧΙΟΥ   ΑΠΟ   ΤΟΥΡΚΟΥΣ   ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΥΣ   Α΄ ΜΕΡΟΣ  ...