Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

"Το Κρητικό Μαχαίρι. Ιστορία, χαρακτηριστικά και παραδόσεις"

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ: "Το Κρητικό Μαχαίρι. Ιστορία, χαρακτηριστικά και π...: Το Κρητικό μαχαίρι, αχώριστος σύντροφος κάθε Κρητικού παλιότερα, το πήραν μαζί τους οι Κρητικοί παντού όπου και αν πήγαν είτε ως ταξιδιώτε...