Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Δείτε πως κατάντησαν η πολυπολιτισμικότητα με την ένταξη στα σχολεία τους λαθρο Πρόσφυγες Καμία αφομοίωση δεν επετεύχθη και ένταξη στο δικό μας πολιτισμό Το αντίθετο έγινε , είναι εχθρικοί απέναντι στους μη μουσουλμάνους συμμαθητές τους