Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Σκοπεύουν να μας ταυτοποιήσουν με τους πρόσφυγες! - ΔΕΝ μας προτιμούν αυτόχθονες. Προσπαθούν αιώνες τώρα να εξαλείψουν - αφανίσουν το Έθνος των Ελλήνων ή σε άλλη περίπτωση να το οικειοποιηθούν ως δική τους ταυτότητα, πολιτισμό, προσφορά και έργο.