Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Μάθε πως εκπαιδεύονται οι ναυαγοσώστες στη Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας

Μάθε πως εκπαιδεύονται οι ναυαγοσώστες (Video) [VIDEO]
Πως εκπαιδεύονται οι ναυαγοσώστες; Το Activeman.gr πήγε στη Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας και παρακολούθησε ένα από τα μαθήματα πρακτικής σε πισίνα. Μια εκπαίδευση που στη ξηρά φαντάζει λίγο σαν εκείνη των μαθημάτων αυτοάμυνας, ενώ στο νερό είναι ιδιαίτερα θεαματική.
Ο ναυαγοσώστης είναι ένα επάγγελμα εποχικό μεν αλλά σίγουρο με καλές αποδοχές και στην εποχή που διανύουμε αναμφισβήτητα είναι μια καλή ευκαιρία για δουλειά.
Ναυαγοσώστης, σε πισίνα ή σε παραλία, είναι μια καλή δουλειά που όμως πρώτα θέλει εκπαίδευση, όπως εξηγεί στο Activeman ο διευθυντής της Ναυαγοσωστικής Σχολής Μακεδονίας, ο Θεολόγος Εμμανουηλίδης. Ακούγετε πολύ ωραίο και δελεαστικό. Σε μια παραλία ή πισίνα να φοράς την στολή του ναυαγοσώστη (όχι πάντα) σε ένα σχετικά ευχάριστο (οπτικά τουλάχιστον) περιβάλλον εργασίας, με συγκεκριμένο ωράριο απασχόλησης, μέσα σε ηλιόλουστο περιβάλλον, αποκτώντος πολύ ωραίο χρώμα δέρματος και συνδυάζοντας και τις διακοπές ταυτόχρονα.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών και έχουν διάρκεια ογδόντα (80) ώρες, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο σχετικά με την εκπαίδευση επαγγελματιών ναυαγοσωστών. Στα μαθήματα διδάσκονται: θεωρία και πράξη σε θέματα ναυαγοσωστικής, όπως αιτίες ατυχημάτων, κίνδυνοι στο νερό από καιρικά φαινόμενα, από θαλάσσιους οργανισμούς, τρόποι διάσωσης και επιβίωσης στο νερό, χρήση εξοπλισμού, υπευθυνότητες και ψυχολογία ναυαγοσωστών, νομοθεσία και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα και χρήσιμα θέματα.
Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών γίνονται από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και των πρώτων βοηθειών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό τους συμβεί στο χώρο εργασίας τους ή και οπουδήποτε αλλού. Στο αντικείμενο των πρώτων βοηθειών, περιλαμβάνεται θεωρία και πράξη σε προπλάσματα με όλο τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό καθώς και εξοικείωση των συμμετεχόντων στις τεχνικές. Τα αντικείμενα που διδάσκονται είναι: καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) σε ενήλικα, παιδί και βρέφος, εξαγωγή ξένου σώματος, υποθερμία, θερμοπληξία, εγκαύματα, αιμορραγίες, λιποθυμία, καταπληξία (shock), ηλεκτροπληξία, κατάγματα, δηλητηριάσεις, επιληψία, ακινητοποίηση και μεταφορά πολυτραυματία. Το μάθημα γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.
Δες το βίντεο για να πάρεις μια ιδέα της πρακτικής εκπαίδευσης: