Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Η εξουσία φτωχοποιούσε την κατώτερη οικονομική τάξη.......

 Αποτέλεσμα εικόνας για Η εξουσία φτωχοποιούν την κατώτερη οικονομική τάξη

Οι ενοχές που κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν στην κατώτερη οικονομική τάξη της χώρας, ακολουθούν την παλιά πρακτική ενοχοποίησης που εφαρμόστηκε επί αιώνες κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και τον μεσαίωνα: Η εξουσία φτωχοποιούσε την κατώτερη οικονομική τάξη με την επιβολή φόρων που υπερέβαιναν τη φοροδοτική τους ικανότητα, δήμευε την περιουσία τους ακόμη και τους ίδιους καθιστώντας τους δουλοπάροικους. Στον δουλοπάροικο καλλιεργούνταν ένα πλέγμα ενοχών, ώστε να πεισθεί πως ευθύνεται ο ίδιος για τα χρέη του και όχι το πολιτικό σύστημα που τα δημιούργησε. 
Ο δουλοπάροικος πείθονταν για την ενοχή του και για την άποψη ότι δεν είναι πλέον άνθρωπος με ευθύνες και δικαιώματα αλλά res (πράγμα).
Η απόδοση ενοχών δίχως να εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και δίχως εμβάθυνση στην ουσία της υπόθεσης, αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην ΥΠΟΒΟΛΗ της μάζας ώστε να μην εξεγερθεί. Η υποβολή είναι μια πρακτική μαύρης μαγείας δια της οποίας ο μάγος (πολιτικός, εξουσιαστής, διανοούμενος όργανο της εξουσίας, δημοσιογράφος, ιερέας κλπ) επιχειρεί την υποδούλωση του θύματός του με στόχο την δίχως όρους εκμετάλλευσή του.


Αλκαιος Ιωαννης