Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

"Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ". - Οι πολλαπλές Έννοιες του Ουρανού και ο ορισμός του Αιθέρα - Ευστράτιος Θεοδοσίου.