Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Λιαντίνης - Οι θρησκείες θα αφανίσουν τον άνθρωπο. - Ηχητικό απόσπασμα από το τελευταίο μάθημα του Δημήτρη Λιαντίνη προς τους μετεκπαιδευόμενους δασκάλους του Μαράσλειου Διδασκαλείου