Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΕΑΜ Β' - . .. .... Γι' αυτόν τον λόγο ιδρύσαμε το ΕΑΜ Β'. Το ΕΑΜ Β' δεν αποτελεί μια νέα προσπάθεια των ήδη υπαρχόντων επαγγελματιών της πολιτικής. Δεν είναι μια νέα συναλλαγή με τη διαπλοκή. ... .. ..