Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ἡ «δαιμόνιος» γλῶσσα. 9 λόγοι γιὰ νὰ ἀγαπήσεις τὰ ἑλληνικά!

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ «δαιμόνιος» γλῶσσα. 9 λόγοι γιὰ νὰ ἀγαπήσεις τὰ ἑλληνικά!
Ἡ «δαιμόνιος» γλῶσσα. 9 λόγοι γιὰ νὰ ἀγαπήσεις τὰ ἑλληνικά!*
Σχολιάζοντας τὸ βιβλίο τῆς «Andrea Marcolongo» ὅπως ἡ ἴδια ἀποκαλύπτει.
Κατ' ἀρχὰς αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι γιὰ τὴν ἀγάπη: Τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἦταν ἡ μεγαλύτερη καὶ πιὸ ὄμορφη ἱστορία τῆς ζωῆς μου. Δὲν ἔχει σημασία ἂν κάποιος ξέρει ἑλληνικὰ ἢ ὄχι. Ἂν ναί, ἐγὼ θὰ ἀποκαλύψω τὶς ἰδιαιτερότητες γιὰ τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν σᾶς ἔχει μιλήσει στὸ γυμνάσιο, ἐνῶ βασανίζεστε μὲ ἐξαιρέσεις καὶ παραδείγματα.
Ἂν ὄχι, ἀλλὰ ἔχετε ἀρχίσει νὰ μελετᾶτε, ἀκόμα καλύτερα! Ἡ περιέργειά σας θὰ εἶναι μία κενὴ σελίδα ποὺ θὰ γεμίσει.
Γιὰ ὅλους, αὐτὴ ἡ γλῶσσα κρύβει τοὺς λόγους ποὺ σᾶς κάνουν νὰ νιώθετε σὰν στὸ σπίτι σας, ἐπιτρέποντάς σας νὰ ἐκφράζετε καθημερινὰ λέξεις ἢ ἔννοιες ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ ἐκφράσετε στὰ ἰταλικά.
Γιὰ παράδειγμα, οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὀνομάτων ἦταν τρεῖς: ἑνικός, πληθυντικὸς καὶ δυϊκός, ἐπίσης ὑπῆρχε ρηματικὸς τρόπος γιὰ νὰ ἐκφράζεται ἡ ἐπιθυμία δηλαδὴ ἡ εὐκτικὴ ἔγκλιση.
Ἐν ολίγοις, τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ βλέπουμε τὸν κόσμο, τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν εἶναι πλέον μέρος τῆς ζωῆς μας, μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμαστε γλωσσικὰ ὀρφανοὶ ἢ στερημένοι.
Αὐτὰ τὰ μαθήματα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γεννήθηκαν ἀπὸ τὸ πεῖσμα τοῦ μελετητῆ τῆς ἑλληνικῆς καὶ τὴν προσπάθειά του νὰ μεταδώσει τὴν βαθιὰ σημασία τῆς γλώσσας καὶ τὸ 2016 νὰ δώσει εὐρύτερα, τὴν εὐκαιρία τῆς προσέγγισής της, ταυτόχρονα δὲ νὰ γεφυρωθεῖ ὁ διαχωρισμὸς τῆς σύγχρονης Ἰταλίας καὶ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς.
Ἔτσι, τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι ἕνα φιλόξενο ταξίδι τοῦ ἀναγνώστη στὶς ἰδιαιτερότητες τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι μόνο ἡ φαντασία ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν γνώση, μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσει ἀπὸ τὰ δεσμὰ αὐτῆς τῆς γλώσσας ποὺ μᾶς σαγηνεύει ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἀγάπη!
* http://www.lafeltrinelli.it/…/lingua-geniale…/9788858125250…
* http://www.laterza.it/index.php…