Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Κάποτε μέσα σε μια επταετία γίνανε τα παρακάτω


 Εκείνα τα χρόνια και νούν είχα και λογική σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ωρύοντο δώσε την χούντα στο λαό ...;.. επιθυμώ να τους ρωτήσω πως τα πάνε ...;. χόρτασαν Δημοκρατία ή όπως αλλοιώς ονομάζεται το σχήμα νοιώθουν να τους γεμίζει; Επίσης να τους πληροφορήσω ότι τα κορόιδα κοινώς θύματα μας τελείωσαν. Ας δούνε παρακάτω τι υπήρξε και τι έγινε?


ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 

 Ανατρέχων τις σήμερον, τριάκοντα-τρία έτη μετά την Εθνεγερσίαν της 21ης Απριλίου 1967, εις τα δημοσιεύματα και τας ανασκοπήσεις των συγχρόνων ΜΜΕ, έκπληκτος διαπιστώνει ότι βρίθουν "αντιστασιακών γεγονότων", ενώ απουσιάζει παντελώς παν σχετικόν με την προσφοράν και το έργον της Επαναστάσεως Επειδή
  • Ως αν κατά την περίοδον αύτην ουδέν δημόσιον κτίριον, ουδέν νοσοκομείον, ουδεμία οδός, ουδέν φράγμα, ουδέ το ελάχιστον επαρήχθη, αλλ' άπαντα "μαγικώς ανεφύησαν" την επομένην της "μεταπολιτεύσεως"! 
  • Πας φιλαλήθης ευκόλως δύναται ν' ανακαλύψη την αληθήν διάστασιν του κολοσσιαίου Έργου της Επαναστάσεως. Επί παραδείγματι, το ιστορικόν σύγγραμα του Αντιπροέδρου αυτής Στρατηγού Στ. Παττακού "21η Απριλίου 1967 - 8η Οκτωβρίου 1973 / Ημέραι και Έργα" εκτενώς πραγματεύεται και μνημονεύει αυτά.
Ακροθιγώς ας επιτραπεί όπως αναφερθούν:

Κατασκευή Φραγμάτων Ηλεκτροπαραγωγής
Αλιάκμονος
Καστρακίου
Πολυφύτου
Επέκτασις Θερμοηλεκτρικών Μονάδων
Ερετρίας
Πτολεμαϊδος
Κατασκευή μεγάλων Γεφυρών
Μέγδοβα

Συνέχεια: http://athanathellada.blogspot.gr/2016/11/blog-post_38.html?spref=fb