Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Η αρχαιοαστρονομική σημασία του Δελφικού Συμβόλου ЭЄ - Ομιλία του Δρ Μηνά Τσικριτσή