Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Εκχωρείτε Εθνική Κυριαρχία καθ' υπόδειξη των δανειστών - Ελένη Ζαρούλια