Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Μια πόλη με 0% ανεργία και μισθούς 1200 € «Η γη δεν ανήκει σε κανέναν, η γη δεν αγοράζεται, η γη ανήκει σε όλους!», λέει ο δήµαρχος.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛ-ΛΑΣ, χωρίς κόμματα καί ιδεολογίες: Αυτός είναι δήμαρχος! Μια πόλη με 0% ανεργία και μ...: «Η γη δεν ανήκει σε κανέναν, η γη δεν αγοράζεται, η γη ανήκει σε όλους!», λέει ο δήµαρχος. 22 Οκτωβρίου 2015 ...