Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Καλαμπάκα, το αρχαίο Αιγίνιο και ο ναός του Απόλλωνος ! ! - ( Καί φυσικά κάτω από μία εκκλησία, ως συνήθως..... )