Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

Η Μάχη των Θερμοπυλών - OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.

  OMAΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λακεδαιμονίων Πολιτεία.: Η Μάχη των Θερμοπυλών.: Η Μάχη των Θερμοπυλών. Ο βασιλιάς των Περσών, Ξέρξης που διαδέχτηκε τον πατέρα του Δαρείο, παρακινημένος από το στρατηγό Μαρδόνιο κα...