Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

ΜΥΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ «ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΟΣ 'ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ'»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: ΜΥΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΓΙΑ ΤΑ ΜΕ...: ΜΥΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ « ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΟΣ 'ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ' »       M ια ιδιαίτερη...