Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ‘Οποιος λέει ότι πέθανε .......
Πίνουμε "νερό" , αλλ' αυτό μας το φέρνει το "Υδραγωγείο"
="υδωρ+αγω",
τρώμε "ψωμί", αλλ' αυτό μας το φτιάχνει ο "Αρτοποιός"= "Αρτος+ποιώ",
πονάει το "μάτι" μας, αλλά μας γιατρεύει ο "Οφθαλμίατρος"="Οφθαλμός + ιατρός",
έχουμε βάρκα, αλλά κάνουμε μ' αυτή "ναυσιπλοΪα"= "ναύς+πλέω",
οι πολιτικοί μας "μιζάρονται", αλλά ονομάζονται "αργυρώνητοι"="΄'αργυρος+ωνέομαι-ούμαι",
οι σεισμοί είναι υπόγειοι, αλλά λέγονται "υποχθόνιοι"="δημιουργούνται υπό την χθόνα",
οι κότες κάνουν αυγά, αλλά ζουν σε"ορνιθοτροφεία", όπου κάνουν "ωοτοκία" και "επώαση" (Ορνιθες+τρέφω - Ωόν+τίκτω - επί+ωόν),
οι γυναίκες έχουν "ωάρια" (και όχι αυγουλάκια) μέσα στις "ωοθήκες" τους (και ΄'οχι αυγοθήκες),
ο κυνηγός δεν κυνηγεύει αλλά "θηρεύει", η είναι "λαθροθήρας", έχουμε "Πόρτα", αλλά την φυλάει ο "θυρωρός" και όχι ο ...πορτοφύλακας!,
φροντίζουμε τα παιδιά μας, αλλά λεγόμαστε "κηδεμόνες" και οχι φροντιστές (κήδος=φροντίδα), στους δε νεκρούς μας κάνουμε "κηδεία" και οχι ...φροντισμό!,
πίνουμε ποτά με ποτήρια, αλλά στο ¨κυλικείον" και όχι στο ... "ποτηρητήριο",
χάνουμε τα δώρα και την δίκη όταν ο δικαστής είναι "αδέκαστος" ("δεκάζω"=εξαγοράζω με δώρα),
τα χρέη μας δεν τα "εκχρεώνουμε" αλλά τα "εξωφλούμε"
"οφλησις"=χρέος.

δέρη=λαιμός λέμε περιδέραιο, ώτα=αυτιά λέμε ωτοασπίδες, οίκος=σπίτι λέμε οικοδέσποινα, λόπος=ρούχο λέμε Λοποδυτης, ορος=βουνό λέμε ορειβάτης, ιππος=άλογο λέμε ιππόδρομος...

Επίσης... Λατομείο : ( Λα -πέτρα + τέμνω ), Μαία - μαιευτήριο , Ωτορινολαρυγγολόγος και οχι αυτιο-μυτο-λαιμολόγος, Λεωφόρος και λεωφορείο κλπ. κλπ κλπ... Μάλλον νεκρή είναι η σκέψη των "νεκροθαπτών" της Γλώσσας .....
‘Οποιος λέει ότι πέθανε η αρχαία Ελληνική Γλώσσα…πιπέρι στο στόμα του!!!

Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ