Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Οι διεθνείς δυνάστες κερδοσκοπούν σε βάρος των λαών της Ευρώπης - Γιώργος Γερμενής