Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Ξεπουλήσατε στους κινέζους τον ιερό χώρο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας - Γ. Λαγός