Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Παρθενώνας του Νάσβιλ - Η.Π.Α .Άγαλμα Αθηνάς, ύψους 13 μέτρων - Parthenon of Nashville - USA ... Παρθενώνας του Νάσβιλ - Η.Π.Α .Άγαλμα Αθηνάς, ύψους 13 μέτρων - Parthenon of Nashville - USA .-Statue of Athena, height 13 meters. -
Όλες οι κατασκευές στον Παρθενώνα του Νάσβιλ-ΗΠΑ αποτελούν πιστά αντίγραφα, τόσο σε διαστάσεις όσο και σε σχέδια, των αρχαίων ελληνικών δημιουργημάτων.
.........................................................................................................
Αφιερωμένο σ' αυτούς που διέκριναν "μονοθεϊσμο" στον Πλάτωνα και σ' αυτούς που βαυκαλίζονται οτι οι Ελληνες σοφοί, οι θεμελιωτές ΟΛΩΝ των Επιστημών, έκαναν λάθος και ότι στα θρησκευτικα ήταν σκράπες, ή λάτρευαν την Φύση και τα ανθισμένα λειβάδια... μόνο !!
" Ο μεν δη μέγας ηγεμών εν ουρανώ Ζεΰς, ελαύνων πτηνών άρμα, πρώτος πορεύεται, διακοσμών πάντα και επιμελούμενος.Τω δ' έπεται στρατιά Θεών τε και Δαιμόνων. Πολλαί μεν ουν και μακάριαι θεάσεις τε και διέξοδοι εντός ουρανού, ας Θεών γένος ευδαιμόνων επιστρέφεται πράττων έκαστος και αυτών το αυτού..." Πλάτων "Φαίδρος"... 


Γοργίας Επικούρειος
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nikos Tsantilis Κι'όμως,όταν τελείωσαν τήν οικοδόμιση αυτουνού τού Παρθενώνα,οι Αμερικανοί αρχιτέκτονες συμφώνησαν ότι δέν κάναν απολύτως τίποτα
-Γοργίας Επικούρειος ...διότι απλώς αντέγραψαν κάτι υπαρκτό !! Δεν δημιούργησαν εκ του μηδενός, χωρίς κανένα πρότυπο όπως οι πρόγονοί μας, που δήμιούργησαν όλα τα πρότυπα !!!
 Nikos Tsantilis Μέ μιά ματιά όμως είναι υπέροχος !!!