Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Οι επενδυτές θα είναι σε θέση να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των κρατών ! ! ! !σύντομη εισαγωγή
Αυτή η σύντομη εισαγωγή σας δίνει τα κύρια επιχειρήματα γιατί η ΤΤΙΡ και CETA θεωρούνται απειλές για τα πράγματα που θεωρούμε σημαντικό και χρειαζόμαστε αυτό σε λιγότερο από πέντε λεπτά! Ας ξεκινήσουμε:Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να υπογράψει σύντομα δύο εμπορικών συμφωνιών φθάνοντας: ένα με τον Καναδά (CETA CETA ή = Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Παγκόσμια) και μία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ή ΤΤΙΡ TAFTA = διατλαντική συνθήκη για το εμπόριο και τις επενδύσεις). Είναι επίσημα δήλωσε ότι αυτό θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά στην πραγματικότητα, οι δικαιούχοι των εν λόγω συμφωνιών δεν θα είναι πολίτες, αλλά μόνο οι πολυεθνικές. Οι κύριοι λόγοι και γιατί:

  
. Οι ISDS ονομάζεται ή ISDS? μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών? ακόμη και σε νέα συγκεκαλυμμένη έκδοση του ICS ή SJI δικαιοδοτικό σύστημα Investments- επιτρέπουν στους επενδυτές (καναδικές και αμερικανικές εταιρείες) έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται ενάντια στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, εφόσον δηλώνουν ότι οι νόμοι ή τα μέτρα της Ένωσης ευρωπαϊκό ή από οποιαδήποτε χώρα μέλος που επηρεάζουν τις επενδύσεις και να μειώσει τα αναμενόμενα κέρδη. Νόμων και μέτρων που έχουν θεσπιστεί προς το συμφέρον του κοινού καλού, όπως η Οι πολυεθνικές εταιρείες θα συμμετάσχει στη συγγραφή των νέων νόμων. Η λεγόμενη "πολιτική συνεργασία» θα επιτρέψει στους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων, και των δύο πλευρών του Ατλαντικού, να συγκεντρωθούν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων με γραφειοκράτες, να επηρεάζουν τα νομοσχέδια πριν να συζητηθεί στα κοινοβούλια. Αυτό υπονομεύει τη δημοκρατία!Πολυεθνικές άσκησαν και ασκούν αθέμιτη επιρροή στις μυστικές διαπραγματεύσεις για CETA και ΤΤΙΡ. Οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών ακούστηκαν μόνο όταν το 92% των συναντήσεων των ενδιαφερομένων μερών που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σπάνια καλούνται να μοιραστούν τις απόψεις τους. Η επιρροή των πολυεθνικών είναι επίσης παρούσα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων: μερικά σκευάσματα που περιέχονται στο σχέδιο κείμενα που έχουν δημοσιευθεί, έρχονται απευθείας από τις οδηγίες της βιομηχανικής λομπίστες.Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στα κρυφά. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης μας δεν γνωρίζει τίποτα για τις αλληλουχίες τους. Δεν επίσημο έγγραφο σχετικά με τις συμφωνίες είναι η αναζήτηση με τους πολίτες της ΕΕ πριν από το τέλος των διαπραγματεύσεων. Όσον αφορά τους βουλευτές, που έχουν μόνο τη δυνατότητα να διαβάσετε μακρά νομική αρχεία (τη συμφωνία για την CETA, για παράδειγμα, περιέχει περίπου 1 500 σελίδες) σε συγκεκριμένα δωμάτια χωρίς τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων, και έδωσε εντολή να κάνουμε αποκαλύψει τίποτα για το κοινό. αποτελούν κίνδυνο για τον πληθυσμό. Στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα, οι εταιρείες έπρεπε να αποδείξει το αβλαβές των προϊόντων τους πριν από τη θέση τους στην αγορά.Το δικαίωμα των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας απειλούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αρνούνται να αναγνωρίσουν ορισμένα βασικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους (δύο πρότυπα σε οκτώ βασικά κριτήρια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κυρώθηκαν μόνο). Ο αγώνας «εξίσωση προς τα κάτω" που προκλήθηκε από την ΤΤΙΡ θα μπορούσε να γίνει ένας κίνδυνος για τα δικαιώματα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, εντάθηκε ξένο ανταγωνισμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα φαινόμενο απολύσεις μεγάλης κλίμακας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Αμερικανικό Κολέγιο Tufts λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια 600 000 θέσεων εργασίας λόγω και μόνο ΤΤΙΡ.Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να τεθούν υπό πίεση, έτσι ώστε να ανέχονται τεχνολογίες κινδύνου όπως υδραυλικά κλάσμα ή τεχνολογίες γενετικής τροποποίησης. Για τον έλεγχο ή την απαγόρευση αυτών των τεχνολογιών σε κίνδυνο από την πλευρά των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, χάρη στις συμφωνίες της ΤΤΙΡ και CETA θα μπορούσε να προσφύγει σε διαιτησία των εν λόγω αποφάσεων. Το 2013, η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου που λειτουργούν, Lone Pine, κατέθεσε αγωγή στο ποσό των $ 250 εκατομμυρίων έναντι του κράτους του Κεμπέκ, στον Καναδά, το μορατόριουμ για υδραυλικά κλάσμα. Η ΤΤΙΡ και CETA θα ανοίξει το δρόμο για μια 
CETA και ΤΤΙΡ θα σκάψει πλεονέκτημα της ανισότητας. Πλέον ευνοούμενου θα απολαύσουν την CETA και ΤΤΙΡ. Οι μεγάλες εταιρείες θα πάρουν ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις μικρές επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οι πιο ανταγωνιστικές κράτη μέλη θα πρέπει να τσέπη τη μερίδα του λέοντος των πιθανών αυξήσεων του ΑΕΠ, η οποία θα τείνει να ριζώσει λίγο πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Οι περιφερειακές χώρες της ΕΕ, οι οποίες εξαρτώνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από το ξένο κεφάλαιο θα είναι σε κίνδυνο να χάσουν την ποιότητα και βιώσιμων επενδύσεων θέσεις εργασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ανισότητες μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών θα διευρυνθεί περαιτέρω, συνοδεύονται από προοπτικές μελέτες των πτώσεων στο ΑΕΠ και κρίσιμη μείωση της απασχόλησης σε τρίτες χώρες
 Αυτός είναι ένας μονόδρομος προς την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση. Με την CETA και ΤΤΙΡ, τη διαχείριση του δημόσιου τομέα των δημοτικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων και τη διάθεση των αποβλήτων θα γίνει πιο δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη.

CETA και ΤΤΙΡ αποσκοπούν στην ενίσχυση της εταιρικής εξουσίας σε βάρος της δημοκρατίας και του κοινού καλού. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό! Υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σας!


Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε την ΤΤΙΡ και CETA!


( Μετάφραση απο τα Γαλλικά η Google )

https://stop-ttip.org/fr/quel-est-le-probleme/?noredirect=fr_FR