Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Δημήτριος Καψάλας: Μόνο πνευματικώς καθυστερημένοι μπορούνε να τα λένε. ...