Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ - Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !