Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Μόνο πνευματικώς καθυστερημένοι μπορούνε να τα λένε. 1/2 - Δημήτριος Καψάλας